Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1., II. LAJOSTÓL III. KÁROLYIG

2010.05.27

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!

 

KORONÁZÁSI ÉRMEK I.

 
II. LAJOSTÓL III. KÁROLYIG
 
856.jpg
 

856. "II. Lajos budai koronázásának restitúciója" emlékérem (Ag) 1508-1544 - Körmöcbánya

E: LVDOVICVS*FILIVS*R*VNGA*I*BOHEMI*1508* (Ludovicus filius rex Ungariae et Buhemiae 1508 = Lajos Magyarország és Csehország királyának fia 1508) A gyermek király koronás fővel vánkoson ül. Alatta: *CORONATVS* (Coronatus = megkoronázott)
H:Kilenc sorban *1544*/*BVDA*/POTENS*ET*/PANNONY.GENS*/MARTIA*REGNI*/QVOD.FVTIESSET*/*SI.VIVERET.ISTE*/*PVER*/ Kis sisak V-G között.

Megjegyzés: Christoph Fueszl műve.

Montenuovo 418, Gohl 8, HTÉ 204, HP 40, RuppII.: XXII.t.574, 11.4 g, Ø 30 mm, nagyon szép

 

 

857.jpg
 

857. Emlékérem Miksa koronázására (Ag) 1563

E: *FER.D.G.EL.RO.IM.S.AV.GE.HV.BO.R. 1563* (Ferdinandus Dei gratia electus Romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hungariae, Bohemiae rex 1563 = Ferdinánd Isten kegyelméből mindig felséges választott római császár, Németország, Magyarország és Csehország királya 1563) Ferdinánd páncélos mellképe jobbra.
H: MAXIMILIAN.D:G.RO.HVN.BO.REX.15.77*  (Maximilianus Dei gratia Romanorum Hungariae, Bohemiae rex 1577 = Miksa Isten kegyelméből a rómaiaknak, Magyarországnak és Csehországnak királya 1577) Mária valamint Miksa sugárkoronás és páncélos mellképei balra.

Montenuovo 616, Gohl 1, 19.9 g, Ø 35 mm, nagyon szép +

 

858.jpg
 

858. II. Mátyás koronázására emlékérem (Ag) 1608

E: *MATTHIAS II. REX.HVNGARIÆ.CORONATVS.MDCVIII. (Matthias II. rex Hungariae coronatus 1608 = II. Mátyás Magyarország 1608-ban megkoronázott királya) Koronás mellkép jobbra vértben, az Aranygyapjas rend láncával.
H: :SVBTVVM.PRÆSIDIVM.CONFVGIMVS: (Sub tuum praesidium confugimus = Oltalmad alá futunk) Félholdon trónoló Madonna balján a Gyermekkel sugárkoszorúban.

Megjegyzés: Michael Sock (?-1615) műve.

Montenuovo 690, Gohl 2, HP 90, Weszerle C.VI.2., 8.5 g, Ø 25 mm, kitűnő -
859.jpg
 

859. Emlékérem II. Mátyás koronázására (Ag) 1608

E: MATTHIAS.II.D.G-REX.HVNGARIÆ.ETC (Matthias II. Dei gratia rex Hungariae etc. = II. Mátyás Isten kegyelméből Magyarország stb. királya) Koronás uralkodó mellképe páncélban jobbra. Alul mesterjegy M S.
H: Körbe foglalt pajzson magyar kiscímer. Körülötte 9 címer (Bosznia, Dalmácia, Horvátország, Szalavónia, Galícia, Lodoméria) A címerek mellett a tartományok kezdőbetűi: B-D-C-S-R-S-G-L-C. A magyar címer körül a tartományi címerek között *HVNGARI
Æ.

Megjegyzés: Michael Sock (?-1615) műve.

Montenuovo 686, Gohl 5, Horsky 1413, HTÉ 349, HP 89, 16.1 g, Ø 32 mm, nagyon szép +


 

860.jpg
 

860. Emlékérem II. Mátyás koronázására és Esztergom visszavételére (Ag) 1608

E: MATTHIAS II. D.G:HVNGARIÆ.ET BOHE: REX. (Matthias II. Dei gratia Hungariae et Bohemiae rex = II. Mátyás Isten kegyelméből Magyarország és Csehország királya) Mellkép kócsagtollas süveggel, díszes palástban jobbra.
H: CAELESTI NVMINE (helyesen: DOMINE) SVRGO. A király lóháton, kivont karddal, a háttérben lovascsapat városkép előtt. A szelvényben C.PRI:C. Oldalt C.M.

Megjegyzés: Christian Maler műve. Hibrid érem!

Montenuovo 695, Gohl 10, 6.8 g, Ø 28 mm, kitűnő

 

861.jpg
 

861. II. Ferdinánd koronázási zseton (Ag) 1618

E: A Szent Korona pálma és babérág felett. Alatta 7 sorban: FERDINANDVS II/BOHEMIAE REX.CO/RONATVS.IN.RE/GEM.HVNGARIAE/DIE.I.IVLII/ANNO/1618. (Ferdinandus II. Bohemiae rex coronatus in regem Hungariae die 1. iulii anno 1618 = II. Ferdinánd Csehország királya Magyarország királyává koronáztatott 1618. július 1-jén)
H: Nyitott koronán S alakúan átfűzött szalagon: LEGITIME CERTANTIBVS (Legitime certantibus = Harc által lesz törvényes << 2 Tim. 2.5: Hogy ha tusakodik valakicsoda, nem koronáztatik meg különben, hanem ha igazán tusakodik>>)

Megjegyzés: ismeretlen mester műve.

Montenuovo 737, Gohl 1, Széch. 29t.2., 4.6 g, Ø 28 mm, kitűnő -


 

862.jpg
 

862. III. Ferdinánd koronázási zseton (Ag) 1625

E: Babérkoszorúban korona két díszítmény között, alatta írás 6 sorban: III/FER/CORONA/HVNGA/VIII/D  (III. Ferdinandus coronatus in regem Hungariae VIII decembris = III. Ferdinánd magyar királlyá koronáztatott december 8-án)
H: Feszületről lefüggő mérleg, mellette 16-25. Ívelt szalagon PIETATE ET IVSTIA (Pietate et iustitia = Jámborsággal és igazságossággal)

Megjegyzés: ismeretlen mester műve.

Montenuovo 779, Gohl 8, Berchtold 448, 1.6 g, Ø 17 mm, kitűnő -


 

863.jpg
 

863. IV. Ferdinánd koronzási zseton (Ag) 1647

E: Korona mellett két pálmaág, alatta 16 F 47/ IV. (= IV. Ferdinánd 1647) Lent két pálmaág.
H: Két díszítmény között írás 5 sorban: REX BOH
Æ/ARCH.AVSTR/ CORONATVS/ IN.REGE.VNGA/ RIÆ 16 IVNY (Rex Bohemiae, archidux Austriae coronatus in rege Ungariae 16 juni = Csehország királya, Ausztria főhercege magyar királlyá koronáztatott június 16-án) Lent díszítmény.

Megjegyzés: ismeretlen mester műve.

Montenuovo 838, Gohl 6, Széch. 32.t.2., 1.4 g, Ø 18 mm, kitűnő


 

864.jpg
 

864. I. Lipót koronázási zseton (Ag) 1655

E: Korona alatt pálmaágak között LEOPOLDVS IGNA/:TIVS:ARCHID.A VST:/CORONATVS IN/REGEM HVNGA:/RIÆ.XXVII.IVN:/.MDCLV./. (Leopoldus Ignatius archidux Austriae coronatus in regem Hungariae 18. jun. 1655 = Lipót Ignác Ausztria főhercege Magyarország királyává koronáztatott 1655. június 18-án)
H: CONSILIO:ET:-:INDVSTRIA. (Consilio et industria = Tanáccsal és iparkodással) Felhőből kinyúló karok pallost és jogart tartanak. Felül isten szeme sugarak közt, alul koronázott földgömb háromszöggel.

Megjegyzés: ismeretlen mester műve.

Montenuovo 861, Gohl 6, HRME 415, 1.4 g, Ø 17 mm, kitűnő


 

865.jpg
 

865. I. József koronázási zseton (Ag) 1687

E: A Szent Korona két ág felett. Alatta írás 7 sorban: IOSEPHUS/ ARCHIDVX AVSTRIÆ/ CORONATUS/ IN REGE UNGARIÆ/POSONII/ DIE 9 DECE/ 1687. (Josephus archidux Austriae coronatus in rege ungariae Posonii die 9 decembris 1687 = József Ausztria főhercege Magyarország királyává koronáztatott Pozsonyban 1687 december 9. napján)
H: AMORE. ET. TIMORE. (= Szeretettel és Istenfélelemmel) Babérgallyal átfont kard sugaras Isten szeme alatt.

Megjegyzés: ismeretlen mester műve.

Montenuovo 1205, Gohl 1, 3.45 g, Ø 25 mm, kitűnő -


 

866.jpg
 

866. I. József ovális alakú koronázási érem (Pb) 1687 - Nürnberg

E: IOSEPHUS der erste könig in Ungarn. MDCLXXXVII. (= I. József Magyarország királya 1687) Felhőből kinyúló kéz koronát tart a mellkép fölé.
H: IOSEPH wird wachsen. Wie an einer Quelle. I Buch Mosein: 49. (= Termékenyfa József, termő ág a forrás mellett <I. Mózes 49:22>) Gránátalmafa, törzsén IOSEPH, lombja közt Ausztria és Magyarország címere a Szent Korona alatt. A háttérben magyar táj Bécs, Pozsony, Buda, a Duna, a Dráva és Eszék feltüntetésével.
Peremírás kettős szöveggel: AUSTRIA EXTENDETUR IN ORBEM VNIVERSUM, illetve ALLER EHREN IST OSTERREICH VOLL. *FK* (= Ausztria a világ végéig fenn fog állni)

Megjegyzés: A latin ábécének öt magánhangzója annyi mint Austriae Est Imperare Orbi Universo v. Austriae Est Imperium Orbis Universi (Ausztriáé az egész világ uralma), az osztrák uralkodók régi jelszava. Így is olvassák: Austria Erit In Orbe Ultima: Ausztria a világ végéig fenn fog állani (az utóbbi magyarázatot gúnyosan így travesztálták: Austria Est In Orbe Ultima: leghátul áll a világon Ausztria); vagy Aquila Electa Justo Omnia Vincit stb. Németül is: Alles Erdreich Ist Oesterreich Unterthan vagy Aller Ehren Ist Österreich Voll. Az érem Friedrich Kleinert (1633-1714) alkotása.

Montenuovo 1184, Julius 490, Gohl 6, 104.2 g, Ø 75 mm és 60 mm, kitűnő

 

867.jpg
 

867. Emlékérem I. József koronázására (Ag) 1687 - Breslau

E: REGNO REDINTEGRATO IOSEPHVS REX DATVS.*D.IX.DEC.MDCLXXXVII.* (= A helyreállított királyság József királynak adatott 1687. december 9-én) Koronás mellkép féljobbra.
H: PANNONIA READOLESCENS. (= Megfiatalodott Pannonia) Kő emlékmű középen Buda látképével, pillérein országcímerrel és monogrammal. A látképen OFFEN. Előtte balra néző ifjú Pannonia ül, bal kezében bőségszarut tart, jobbjával gránátalmára mutat. A pillér lábainál K, alul CV szignatúra.
Peremírás: AUSTRIA VICTORIIS GRAVIDA PARIT REGES. (= A győzelmekkel teli Ausztria királyokat szül)

Megjegyzés: Johann Kittel (1656-1740) és Carl Vink műve.

Montenuovo 1189, Gohl 7, HTÉ 640, Horsky 2388, 50.0 g, Ø 50.5 mm, kitűnő -


 

868.jpg
 

868. I. József koronázási emlékérem (Ag) 1687 - Nürnberg

E: Az uralkodó mellképe fölé két angyalka pálcán koronákat és koszorúkat tart Szalagon DIE SEGEN KOMEN AVF DAS HAUBT IOSEPHUS (= Szálljon áldás József fejére)
H: DO IOSEPHO PARTEM QUAM  TULI DE MANU HOSTIS IN GLADIO. GEN. 48. (= Adok néked /Józsefnek/ egy osztályrészt /a te atyádfiainak része felett/, melyet /az Emoreustól/ vettem fegyveremmel és kézívemmel <I. Mózes 48:22>) Lipót jobbra a Szent Koronát az előtte álló gyermek József fejére helyezi. A háttérben magyar táj Pozsony és Buda megjelölésével. A szelvényben IOSEPHVS PRIMVS IN INFERIORI/ ATQVE SVPERIORI HVNGARIA REX/ PIVS, AVGVSTVS, ARCHI:/ DVX AVSTRIAE. (= Kegyes és felséges I. József Alsó- és Felsőmagyarország királya, Ausztria főhercege)
Peremírás: DABO IOSEPHO ET SEMINI EIVS TERRAM HANC IN POSSESSIONEM SEMPITERNAM GEN 48. (= Ezt a földet te utánnad a te magodnak adom /József/ örök birtokul <I. Mózes 48:4>)

Megjegyzés: Georg Hautsch (1664-1736) műve.

Montenuovo 1196, Gohl 9, Julius 500, 40.95 g, Ø 45.5 mm, kitűnő


 

869.jpg
 

869. I. József koronázási emlékérem (Ag) 1687 - Nürnberg

E: IOSEPHUS. I. D. G. HUNGARIAE REX. ARCHIDVX AUSTRIAE. CORONATUS A.D. 1687 DECEM. (Iosephus I. Dei gratia Hungariae rex, archidux Austriae coronatus anno domini 1687 decembris = I. József Isten kegyelméből Magyarország királya, Ausztria főhercege, megkoronázták az Úr 1687. évének decemberében) Babérkoszorús mellkép jobbra. Alatta DOMINE SALVUM FAC/ REGEM. PS. XIX. (= Uram, segítsd meg a királyt! <Zsoltárok Könyve 20:10>)
H: SVBINDE SEQVANTVR. (= Idővel be fog következni) Három oszlop tetején korona, oldalukon magyar, osztrák, cseh címerek. MB monogram.
Peremírás: IOSEPHUS PRIMUS REX TRADITA SCEPTRA PROPAGAT. (= I. József király az örökségül ráhagyott királyságot tovább gyarapítja)

Megjegyzés: Martin Brunner (1659-1725) műve.

Montenuovo 1194, Gohl 11, 25.4 g, Ø 39 mm, szép +


 

870.jpg
 

870. I. József koronázási emlékérem (Ag) 1687 - Nürnberg

E: IOSEPH DER I. KÖNIG IN HVNGARN. (= I. József Magyarország királya)Babérkoszorús mellkép jobbra. A vállszelvényben mesterjegy:
H: GE KRÖNT IN PRESBURG 1687. DEN 9 DIEC.
(= Megkoronázták Pozsonyban 1687 december 9-én) Koronázott magyar címer az Aranygyapjas Rend rendi láncával övezve.
Peremírás: AMORE ET TIMORE (Szeretettel és Istenfélelemmel)

Megjegyzés: Georg Hautsch (1664-1736) műve. Sérült perem!

Montenuovo 1200, Gohl 14, 11.5 g, Ø 30 mm, kitűnő -

 

871.jpg
 

871. Emlékérem I. József koronázására (bronz) 1687 - Nürnberg

E: IOSEPH DER I. KÖNIG IN HVNGARN. (= I. József Magyarország királya) Babérkoszorús mellkép jobbra.
H: GE KRÖNT IN PRESBURG 1687. DEN 9 DIEC. (= Megkoronázták Pozsonyban 1687 december 9-én) Koronázott magyar címer az Aranygyapjas Rend rendi láncával övezve.

Megjegyzés: hasonló az előbbihez, de peremírás nélkül. Georg Hautsch (1664-1736)  műve.

Montenuovo 1201, Gohl 14, 10.8 g, Ø 30 mm, kitűnő

 

872.jpg
 

872. Emlékérem I. József koronázására (Ag) 1687 - Breslau

E: IOSEPH IM NAHMEN UND ERBRECHT DER ERSTE. (= József, aki ezen a néven elsőként uralkodik) Mellkép jobbra.
H: DIR UND DEINEM SAMEN NACH DIR. (= Neked adom és utódaidnak /ezt a földet/ < 1. Mózes 17:8>) Balra térdelő Pannonia Józsefnek nyújtja a koronát, alul címer. Alatta szelvényben DEN 9 DEC. 1687.

Megjegyzés: Johann Kittel (1656-1740) alkotása.

Montenuovo 1187, Gohl 15, 16.6 g, Ø 34 mm, kitűnő +


 

873u.jpg
 

873. Emlékérem I. József koronázására és az 1687. év győzelmeire (bronz) 1687

E: DIE FRVCHTEN VOM KRIEGEN. (= A háború gyümölcsei) Két koszorús angyalka feliratos győzelmi koszorúkat akaszt kettőskeresztre. A fenti baloldali koszorúban VALPO (= Valpó), a fenti középső koszorúban PETER/ WARAD (= Pétervárad), a fenti jobboldali koszorúban SCHL.B./ SICLOS (Schlacht bei Siclos = a siklósi csata), a lenti középső koszorúban ESECK (= Eszék), a jobboldali puttó által tartott koszorúban BVCIN (= Vocin=Atyina) felirat.
H: DIE HOFFNVNG ZVM SIEGEN . DAS HOCHSTE VERGNVGEN 1687. Magyar öltönyű vitéz a Szent Koronát és jogart visz vánkoson, mellette Géniusz virágfüzérrel.

Megjegyzés: A nagyharsányi csatát követően Dünewald tábornok seregeivel átkelt a Dráván. A török haderőt a sorozatos vereségek annyira megriasztották, hogy a várak őrsége komolyabb ellenállásra sehol sem vállalkozott. Vucin vára két nap után megadta magát. Innen Valpóhoz vonultak az ezredek, s itt tudták meg, hogy az ellenség kiürítette Eszéket. Így szeptember 29-én Girolamo Lodron puskalövés nélkül vette birtokba a török hadjáratok egyik kulcspontjának számító várat. Szeptember 30-án Valpó is kapitulált. Ezután Aspermont altábornagy ellenállás nélkül foglalta el a Szerémség többi erődjét, köztük Péterváradot. Az érem ismeretlen alkotója ennek a hadjáratnak állít emléket. Karcos és peremhibás!

Welzl 7301, 110.8 g, Ø 60 mm, nagyon szép

 

874u.jpg
 

874. Emlékérem I. József koronázására (bronz) 1687

E: IOSEPHUS.PRIM.HUN.REX.NIL MAIUS GENERATUR IPSO. (Iosephus primus Hungariae rex <Nil maius generatur ipso> = I. József Magyarország királya <Nincs nagyobb nála> Horatius: Ódák XII.17) Páncélos mellkép jobbra. Alul mesterjegy: HIW
H: THRONVS EIVS SICVT SOL IN CONSPECTV ALTISSIMI, ET SICVT LVNA PERFECTA. PS. 88 X 37. (Thronus eius sicut sol in conspectu altissimi, et sicut luna perfecta <Psalmus 88:37> = Trónja előttem lesz mint a nap, megmarad örökre mint a hold, a fellegek közt lakó igaz tanú <Zsoltárok Könyve 89:37(!)>) Országcímerrel és IOSEPI SEDES felirattal díszített trónon a Szent korona, kard, jogar. Balra sugaras nap. Alul DIE 9 DECEMB.
Peremírás:
LONGÆVUS MAGNOS VOLVENDIS MENSIBUS ORBES IMPERIO EXPLEBIT (Sok hosszú hó fordultán gyakorolja hatalmát <Vergilius: Aeneis I. 269-270>)

Megjegyzés: Hans Jacob Wolrab (1633-1690) műve.

35.42 g, Ø 49 mm, nagyon szép


 

875u.jpg
 

875. Zseton III. Károly koronázására (Ag) 1712

E: Korona alatt írás 7 sorban: CAROLUS.VI./ ROM:IMPER:S:A:/ GER:HISPAN:HUNG:/ BOH:REX.A:AUST:/ CORONAT '/ POSON:22 MAY/ 1712. (Carolus VI romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniae, Hungariae, Bohemiae rex, archidux Austriae coronatus Posonii 22 may 1712 = VI. Károly mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország, Csehország királya, Ausztria főhercege megkoronáztatott Pozsonyban 1712 május 22-én)
H: CONSTANTIA ET FORTITUDINE. (= Állhatatossággal és bátorsággal) Földgömb felhők közözött. Alul rozetta.

Megjegyzés: Daniel Warou (?-1730) műve.

4.3 g, Ø 25 mm, kitűnő


 

876u.jpg
 

876. Emlékérem III. Károly koronázására (Ag) 1712

E: HVNG: ET HISP: REXCAROLE TERTIVS AVDIS HVNG: ET HISP: CREDO SECVNDVS ERIS (Hungariae et Hispaniae rex Carole tertius audis Hungariae et Hispaniae credo secundus eris = Károly, akit mint Magyarország és Spanyolország királyát harmadiknak mondanak, de azt hiszem Magyarország és Spanyolország királyaként a második lesz) + CORONAT. IN REG. HVNG. POSONII. 1712. (Coronatus in regem Hungariae Posonii 1712 = Magyarország királyává koronázták Pozsonyban 1712-ben) A király lóháton koronázási díszben, kivont karddal balra. A szelvényben FERRVMQVE TENEBAT HOC/ IPSE AEACIDES./ OVID. MET. (Ferrumque tenebat hoc ipse Aecides <Ovidius Metamorphosis> = És ezt a vasat maga Aecides tartá <Ovidius Metamorphosis>) A chronosztikon: 1712.
H: NON OCCIDIT VSQVAM. (Non occidit usquam = Sohasem nyugszik le) CIRCVMFVSO PENDEBAT IN AERE.OVID.MET. (Cirvumfuso pendebat in aere <Ovidius Metamorphosis> = Körülárasztva függött a levegőben <Ovidius Metamorphosis>) Mindkét mondatban a chronosztikon: 1712. Földgömb felhőben, körötte CONSTANTIA ET FORTITUDINE (= Állhatatossággal és bátorsággal), felette sugárkoszorúban C, koronákkal övezve.

Montenuovo 1387, Horsky 2548, 43.8 g, Ø 49 mm kitűnő

 

877.jpg
 

877. Emlékérem III. Károly koronázására (Ag) 1712 - Nürnberg

E: CAROLVS VI.D.G.ROM.IMP.S.A.GERM.HISP.HVNG. & BOH.REX. (Carolus VI. Dei gratia romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniae, Hungariae et Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország és Csehország királya) Babérkoszorús mellkép jobbra. A vállszelvényben mesterjegy: G.W.V.
H: TVTA EST TOT IVNCTA CORONIS. Koronás magyar kiscímer három másik korona (a császári, a spanyol és a cseh) alatt.

Megjegyzés: Georg Wilhelm Vestner (1677-1740) alkotása.

Montenuovo 1395, Gohl 9a, 29.3 g, Ø 44 mm, kitűnő -


 

 

878.jpg
 

878. Emlékérem III. Károly koronázására (bronz) 1712 - Nürnberg

E: CAROLVS VI. D. G. ROM. IMP. S. A. GERM. HISP. HVNG. & BOH. REX. (Carolus VI. Dei gratia romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniae, Hungariae et Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország és Csehország királya) Babéroszorús mellkép jobbra. A vállszelvényben mesterjegy: V
H: TVTA EST TOT IVNCTA CORONIS. Koronás magyar kiscímer három másik korona (a császári, a spanyol és a cseh) alatt.

Megjegyzés: Hasonló az előbbi darabhoz, de drappirozott mellkép. Nem publikált!! Georg Wilhelm Vestner (1677-1740) alkotása.

31.5 g, Ø 44 mm, kitűnő


 

876.jpg
 

879. Emlékérem III. Károly koronázására (Sn) 1712 - Bécs

E: CAR. VI. R. S. A. REX CATH ET APOST. COR. POSON. MDCCXII. Koronás mellkép jobbra.
H: Korona kard és jogar felett, alul írás 6 sorban: IMP: CAR. VI./ FELICITATIS CAR/ UL IN IMP. R. ITA/ IN HUNG. RESTI:/ TUTOR CORON/ MDCCXII.

Megjegyzés: Benedikt Richter (1670-1735) műve.

Montenuovo 1390,  11.85 g, Ø 30 mm, kitűnő -


 

880.jpg
 

880. Emlékérem III. Károly koronázására (Ag) 1712 - Bécs

E: CAROL VI.ROM:IMP:REX.HUN.COR.1712.22 MAY. (Carolus VI. romanorum imperator rex Hungariae coronatus 1712. 22. may = VI. Károly római császár és magyar királlyá koronáztatott 1712 május 22-én) Koronás mellkép jobbra.
H: FORTITUDINE ET CONSTANTIA.
(= Bátorsággal és állhatatossággal)CC monogramos gömbön kardot és jogart tartó sas ül. A szelvényben FELIX TEMPORUM REPARATIO. (A boldog idő megújítása)

Megjegyzés: Hibás szél.

13.4 g, Ø 30 mm, kitűnő -


 

881.jpg
 

881. Emlékérem III. Károly koronázására (Ag) 1712 - Bécs

E: CAROLO DATA COELITUS (helyesen CAELITUS). (= Károlynak az istenek által adott) Címerrel díszített oltáron a Szent Korona. Az oltár alján BR mesterjegy. A szelvényben POSONII/ D. XXII. MAII./ MDCCXII. (= Pozsonyban, az 1712. év május 22. napján)
H: AB ORTU SOLIS USQVE AD OCCASUM. (= Napkelettől fogva napnyugatig...) Isten szeme alatt koronázott CC monogram, mellette IN - HOC, alatta VI. Alul fél földgömb. A szelvényben MAGNUM EST NOMEN/ MEUM IN GENTIBUS/ MALACH. I. 11. (= ...nagy az én nevem a pogányok közt <Malakiás Könyve 1:11>)

Megjegyzés: Benedikt Richter (1670-1735) alkotása.

14.8 g, Ø 36 mm, kitűnő


 

882u.jpg
 

882. Emlékérem III. Károly koronázására (Sn) 1712 - Nürnberg

E: CAROLVS VI D. G ROM IMP.S.A.G.H H & B REX. (Carolus VI. Dei gratia romanorum imperator semper augustus Germaniae, Hispaniae, Hungariae et Bohemiae rex = VI. Károly Isten kegyelméből mindig felséges római császár, Németország, Spanyolország, Magyarország és Csehország királya)Mellkép jobbra páncélban, a fejen babérkoszorú. A karszelvényben mesterjegy: V
H: REGNANDO RECREAT SISTITQVE CRVOREM. A chronosztikon: 1712. Gránátalma. A szelvényben CORONATO IN RE:/ GEM HVNGARI
Æ./ 1712. (= Magyar királlyá koronázása 1712)

Megjegyzés: Georg Wilhelm Vestner (1677-1740) műve.

Montenuovo 1396 var., Gohl 16, Horsky 2549, Erlanger 2772, 12.1 g, Ø 32 mm, kitűnő -


 

883u.jpg
 

883. Emlékérem Erzsébet Krisztina királyné koronázására (bronz) 1714 - Bécs

E: A Szent Korona jogar és babérág felett. Alatta 8 sorban ELISAB: CHRISTINA/ AUGUSTA IMP:CAR:VI/ NOVAE PACIS FELICI/ AUGURIO DIADEMA/ REGNI HUNG/ ACCEPIT/ POSON. 18 OCT./ 1714
H: Felül ragyogó csillag Vénusz jegyével, oldalt felhők, alul tájkép várakkal. A szelvényben OCCIDUI DECUS/ AC/ ORIENTIS.

Megjegyzés: Benedikt Richter (1670-1735) műve.

Montenuovo 1411 var., 46.1 g, Ø 56 mm, kitűnő


 

884.jpg
 

884. Emlékérem Erzsébet Krisztina királyné koronázására (Ag) 1714 - Bécs

E: ELIS.CHR.-AVG.REG.HI.HV.BO. (Elisabetha Christina augusta regina Hispaniae, Hungariae, Bohemiae = Őfelsége Erzsébet Krisztina Spanyolország, Magyarország és Csehország királynéja) Mellkép diadémmal jobbra. A vállszelvényben szignó.
H: OCCIDVI DECVS AC ORIENTIS. Sugárzó Vénusz felhők felett. A szelvényben CORON. POSON./ MDCCXIIII. (Coronatus Posonii 1714 = Megkoronázták Pozsonyban 1714-ben)

Megjegyzés: Ütés a szélen. Benedikt Richter (1670-1735) műve.

11.2 g, Ø 29.5 mm, nagyon szép +

 

885.jpg
 

885. Emlékérem Erzsébet Krisztina királyné koronázására (Sn) 1714 - Bécs

E: ELISAB. CHRIST. AVGVSTA CAROLI AVG. Mellkép diadémmal jobbra. A vállszelvényben szignó.
H: OCCIDVI DECVS AC ORIENTIS. Sugárzó Vénusz felhők felett. A szelvényben CORON. POSON./ MDCCXIIII.
(Coronatus Posonii 1714 = Megkoronázták Pozsonyban 1714-ben)

Megjegyzés: Hasonló az előzőhöz, csak az előlap körirata más. Benedikt Richter (1670-1735) műve.

14.76 g, Ø 30 mm, kitűnő


 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

nemeth_d@keszthelynet.hu

(Németh Dezső, 2011.06.27 14:15)

Gyűjtőtársak !
Nekem van egy ilyen:"865. I. József koronázási zseton (Ag) 1687" emlékérmém, legalább olyan állapotban, mint a cikkbeli képen. Egy baj van:
Az enyémet néhány évszázada füllel látták el, hogy nyakláncra lehessen akasztani. Ráadásul "fejtetőn", így az egyik oldalon az "ET", a másikon az évszám, "1687" lett forrasztva.
Ki tudja, mennyit érhet így ?
Segítségüket előre köszönöm !
Németh Dezső
Keszthely