Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1., ERDÉLYI VONATKOZÁSÚ ÉRMEK 1799-IG

2010.05.28

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!

 

ERDÉLYI VONATKOZÁSÚ ÉRMÉK

A XVI. SZÁZADTÓL A XVIII. SZÁZAD VÉGÉIG

 

922.jpg

922. Csegely I. Ferdinánd erdélyi látogatására (Ag) 1551

E: Koronázott fej jobbra, alatta írás 4 sorban: SB VMB/ RA ALARVM T/ VARVM. PRO/ TEGE NOS (Sub umbra alarum tuarum protege nos = Szárnyaid árnyával oltalmazzál bennünket <Zsoltárok Könyve 17:8>)
H: 7 sorban PATERNA/ REGIS.FERD/ INANDI PII.VI:/ SITATIO.TRANSI:/ LVANIAE.REG:/ NI.SVB ANNO/ .M.D.LI. (Paterna regis Ferdinandi pii visitatio Transylvaniae regni sub anno 1551 = Kegyes Ferdinánd király atyai látogatása Erdélyországban az 1551. évben) díszítmény között.

Megjegyzés: I. Ferdinánd 1551-ben készült ezüst csegelyét (négyszögletű érmét) tartják az első erdélyi emlékéremnek. Ezt a király „erdélyi látogatása" alkalmából verték, amikor Martinuzzi (Fráter) György politikai és diplomáciai mesterkedéseinek eredményeképpen Izabella és a kiskorú János Zsigmond átadta a trónt Ferdinándnak, és öt évig tartó Habsburg uralom következett Erdélyben. Az előlapon szereplő jelmondat a Bibliából származik (Zsoltárok könyve 17:8), és  a spanyol „katolikus királyok" (II. Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella) pénzein fordul még gyakran elő. A Spanyolországban született, spanyol anyanyelvű, s anyai nagyapja nevét öröklő Ferdinánd esetében a spanyol uralkodóknál szokásos jelmondat egyáltalán nem meglepő. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy az érem Ferdinánd megrendelésére, vagy tőle függetlenül készült. Az utóbbi esetben - amit erősít az a tény, hogy Ferdinánd tényleges erdélyi látogatására nem került sor - az uralkodó valamely spanyol kapcsolatokkal bíró emberét (akár Castaldót) sejthetjük az érem létrejötte mögött. Aranyozás és fülezés nyomai!

Resch 1, HRME 954, 11.1 g, 17x17 mm, szép


 
923.jpg
 

923. J. B. Castaldo emlékérem (aranyozott bronz) - Milánó

E: IO.BA.CAS.CAR.V.CAES.FER.RO.REGE.BOE.RE.EXERCIT.DVX. (Iohannes Baptista Castaldo cardinalis viictoris caesaris Ferdinandi romani regis et Boemiae regis exercitum dux = Giovanni Baptista Castaldo, a győzedelmes Ferdinánd császár, római és cseh király hadainak fővezére) Mellkép balra. A váll alatt mesterjegy: ANIB.
H: TRANSILVANIA.CAPTA (= a meghódított Erdély) Erdős táj előtt nyugvó meztelen asszony jobbra, jobbján a Maros folyó istene, alatta MAVRVSCIVS.

Megjegyzés: A korszakban több emlékérem is készült Castaldo tiszteletére. Huszár Lajos Személyi érmek című munkájában 11-et sorol fel, de ennél is nagyobbra tehetjük a Castaldo-érmek számát. Ezek mindegyike a mesterjegyek tanúsága szerint itáliai vésnökök munkája. Ez a darab Annibale Borgognone da Trento (1537-1568) vagy Annibale Fontana (1540-1587) alkotása.

Resch 4, 24.9 g, Ø 44mm, nagyon szép


 
924.jpg
 

924. J. B. Castaldo emlékérem (bronz) - Firenze

E: IO.BA.CAS.CAR.V.CAES.FER.RO.REG.E.BOE.RE.EXERCIT.DVX. (Iohannes Baptista Castaldo cardinalis viictoris caesaris Ferdinandi romani regis et Boemiae regis exercitum dux = Giovanni Baptista Castaldo, a győzedelmes Ferdinánd császár, római és cseh király hadainak fővezére) Mellkép balra. A hát mögött PPR mesterjegy.
H: TRANSILVANIA.CAPTA (= a meghódított Erdély) Erdős táj előtt nyugvó meztelen asszony jobbra, jobbján a Maros folyó istene.

Megjegyzés: Hasonló az előbbi darabhoz, de más ábrázolással. Pietro Paolo Galeotto Romano (1520-1584) alkotása.

Resch 6, 36.00 g, Ø 45 mm, nagyon szép

 

925.jpg
 

925. Ovális Basta emlékérem (Ag) 1603

E: GEORG.BASTA+-+DNS.INSVLT.EQV.AVR+ (Georgius Basta dominus in Sult eques auratus = Basta György, Sült ura, aranysarkantyús vitéz) Páncélos mellkép jobbra.
H:
S.C.M.AC CATH.REG.HISP.CONSIL.BEL ET.IN TRANS.CAPIT:GENERAL Pálmaágak babérkoszorúban, alattuk VALL: PROF/ SIC: DEV/ DAC: REC/ 1603 ( Sacrae Caesareae Maiestatis ac Catholici regis Hispaniaurm consiliarius bellicus et in Transilvania capitaneus genaralis vallacho profligato siculo devicto Dacia recepta 1603 = A szent császári felség és Hispánia katolikus királyának haditanácsosa, Erdély főkapitánya, a vlachok tönkre verője, a székelyek legyőzője, Erdély meghódítója 1603)

Megjegyzés: A Basta portréját megmintázó ovális, aranyozott ezüst emlékérem 1603-ban készült. Huszár és Procopius szerint annak az N W mesterjegyű szebeni ötvösnek és vésnöknek a munkája, akiről feltételezhető, hogy ugyanabból a Wolff családból származik, amely Iacob Heraclidnak, Moldva uralkodójának (1561-1563) a vésnökét is adta. Ez az N W kiemelkedő szinten tanulta el korának itáliai és német mesterművészetét, de ugyanakkor a hazai ötvösség rajzos hagyományait is őrizte és továbbvitte.

Resch 47, 16.7 g, Ø 40 és 34 mm, nagyon szép

 
926.jpg
 
926. Bethlen Gábor emlékérem (Ag)
 

E: GABRIEL. D. G. REGNORVM. HVNGARIÆ. (Gabriel Dei gratia regnorum Hungariae = Gáboré, Isten kegyelméből Magyarország királyáé) A fejedelem mellképe jobbra.
H: TRANSYL: PRINCEPS. AC. SICVLORVM. COM: (Transilvaniae princeps, ac siculorum comes = Erdély fejedelméé, a székeyek ispánjáé) Koronázott, díszes keretbe foglalt ovális négyelt címerpajzs szívpajzzsal. (Az alappajzson a magyar és az erdélyi címer elemei, a szívpajzsban a Bethlen család címere)

Resch 71, HRME 981, 19.5 g, Ø 37 mm, nagyon szép


 
927.jpg
 

927. Brandenburgi Katalin ovális emlékérem (Ag)

E: .CATH.D.G.N.M.B.S.R.I.ET.TRAN.PRIN. (Catharina Dei gratia nata marchionissa Brandenburgica Sacri Romani Imperii et Transilvaniae principissa = Katalin Isten kegyelméből a brandenburgi nagyfejedelemség, a Szent Római Birodalom és Erdély legnemesebb fejedelemasszonya) A fejedelemasszony mellképe díszes csipkegallérban elölről.
H: .TANDEM.BONA.CAVSA.TRIVMPHAT. (Tandem bona causa triumphat = A jó ügy végül diadalmaskodik) Oroszlán gazellát fog, felette lebegő angyal koszorúval.

Megjegyzés: Ismeretlen mester kiemelkedő művészi munkája a Brandenburgi Katalin dukátjának előlapi képéből kialakított, a hátlapon allegorikus jelenetet ábrázoló emlékérem. Ezen a munkán még jobban érvényesül a dús hajzat, a pompás Stuart-gallér. A hátlapon a gazellára rárohanó oroszlán s a felettük lebegő istennő barokkossá teszi a levegős kompozíciót. Ez az éremkép inkább itáliai és francia, mint német barokk hatást sugall. Az érem lehetséges, hogy utángyártott!

Resch 77, HRME 984, 21.7 g, Ø 42 és 33 mm, nagyon szép

 

928.jpg
 

928. Emlékérem II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemségére (Ag) 1705 - Körmöcbánya

E: FRANCISCVS.II.D:G:S:R:I:PRIN= CEPS.RAKOCZI & TRANSYL: (Franciscus II. Dei gratia Sacri Romani Imperii princeps Rakoczi & Transsylvaniae = II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből a Szent Római Birodalom és Erdély fejedelme) Páncélos mellkép jobbra.
H: TENDIT PER ARDUA VIRTUS. (= Az erény útja meredeken halad) Herkules a Hydrával küzd.

Megjegyzés: A jobbra tekintő szabadsághős arcképe képzőművészeti értékű alkotás. A többi Rákóczi-éremhez hasonlóan a hátlap szövegét maga a fejedelem határozta meg, és az allegóriák gondolata is tőle származott. Az érem, mely Daniel Warou (1674-1729) műve, időrendben a harmadik a három Rákóczi-érem közül. Ez Rákóczi erdélyi fejedelemmé választására készült, s a hátlapi szöveg mintegy visszhangja annak, hogy az országgyűlés meghirdette az általános harc kezdetét.

Resch 90, HRME 995, 74.1 g, Ø 50 mm, nagyon szép


 
929.jpg
 

929. Emlékérem a szécsényi országgyűlésre (Ag) 1705- Körmöcbánya

E: FRANCISCVS.II.D:G:TRANSYL:PRIN.RAKOCZI.DVX.CONFOE.R.H.STAT.(Franciscus II. Dei gratia Transylvaniae princeps Rakoczi dux confoederatorum regni Hungariae statuum = II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország egybeszövetkezett rendjeinek vezére) Páncélos mellkép elölről.
H: CONCVRRVNT.UT.ALANT / CONCORDIA.RELIGIONUM / ANIMATA.LIBERTATE / A.M.D.C.V / IN.CON.SZECH. (Concurrunt ut alant concordia religionum animata libertate anno 1705 in conventu Szechenyiensi = Szövetkezésük a vallások egyesülését táplálja, lelkesítőjük a szabadság. 1705-ben. A szécsényi országgyűlésen) Három Vesta szűz áldoz oltáron. Az oltár alján D.W.

Megjegyzés: Daniel Warou (1674-1729) időben második műve a szécsényi országgyűlés szabad vallásgyakorlásra vonatkozó határozatát örökíti meg.

Resch 94, HRME 994, 42.0 g, Ø 44 mm, kitűnő


 
930.jpg
 

930. Emlékérem a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcra (Ag) 1705- Körmöcbánya

E: FRANCISCVS.II.D:G:TRANSYL:PRIN:RAKOCZI.DVX.CONFOE.R.STAT. (Franciscus II. Dei gratia Transylvaniae princeps Rakoczi dux confoederatorum regni Hungariae statuum = II. Rákóczi Ferenc Isten kegyelméből Erdély fejedelme, Magyarország egybeszövetkezett rendjeinek vezére) A fejedelem feje jobbra. A váll alatt a köriratban D.WAROU.F.
H: DIMIDIUM.FACTI.QVI.BENE.COEPIT.HABET (= A jól elkezdett munka félig siker) Három női alak: Egalitas mérleggel a térdelő Themis előtt, aki megoldja Libertas bilincsét. Az előtérben nyitott könyv a következő szöveggel: LEGES PATR (Leges patriae = A haza törvényei). A szelvényben OPERE.LIB.INCHOATO / ANNO MDCCIII / XIV. IVNII. (Opere liberationis inchoato anno 1703. 14. iunii = A felszabadítás munkája megkezdődött 1703. június 14-én)

Megjegyzés: Ez az érem Daniel Warou (1674-1729) Rákóczi-érmei közül a legkorábbi. Az érem a felkelés kezdetét, 1703. június 14-ét örökíti meg.

Resch 100, HRME 992, 40.1 g, Ø 42 mm, nagyon szép


 
931.jpg
 

931. Emlékérem a gyulafehérvári erőd alapkőletételére (Ag) 1714 - Gyulafehérvár

E: .ST:C:A STAIIVILLE.S:C.M: CONS: BELL:EQVIT: GEN: CATAPHR: COL. ET GEN: COMM: IN TRANSILVA: (= Steinville István Károly, a szent császári felség hadi tanácsosa, a lovasság tábornoka, a vértesek ezredese és erdélyi főparancsnok) Páncélos római vitéz lándzsával és pajzzsal jobbra. A szelvényben MINERA+ CVRII LISCNEQ3+2 TVRNI/ MOX ALBAE. COEPTI. CAVSA./ LABORIS. ERAT./ . C. H.  (= Fáradságos munkájával Gyulafehérváron megkezdődött a bányahivatal és nemsokára az erőd építése. Carl Hoffmann)
H: ANNO QVO GENERALIS ERAT COMENDANS IN TRANSILVANIA.
(Anno quo generalis erat comendans in Transilvania = Abban az évben, amelyben a tábornok főhadparancsnok volt Erdélyben) (kronosztikon=1714) Az erőd látképe. A szelvényben CONDITVR. ALBA. CAPVT REGNI. QVAE. IVLIA/ QVONDAM. A. STAINVILL. LAPIS. EST. QVI./ DACCICA. RVDERA. DEVAE. RESTAVRE/ PARAT. DE. QVO. CSICK. SERREDA/ PLAVDET.  (= Megalapíttatott Steinville által az ország fővárosa, Gyulafehérvár alapkövének letételével, s aki (Steinville) most készül újjáépíteni Déván a dáciai romokat, s ezt Csíkszereda is helyesli.)

Megjegyzés: Az érem Carl Josef Hoffmann alkotása. Az 1713-ban alakult és azután egyedüliként működő erdélyi verde fővésnökének emlékérmei a 17. századi osztrák éremművészet jellemző vonásait közvetítik, elsősorban a rajz aprólékos, finom vonalú kidolgozásával. E vonások a művésznek a gyulafehérvári erőd alapkő-letételére készült emlékérmén is megfigyelhetők. Az előlapon szereplő alak, a balra felfelé tekintő, szinte kőbe faragottnak tetsző Pallasz Athéné jellegzetes Hoffmann figura. Az ugyancsak általa készített Steinville-emlékérem portréja vagy a Pragmatica Sanctio-t megörökítő emlékérem alakja is hasonló kompozíciójú, mind ugyanazt a fegyelmezett szerkesztést mutatja. Fülezés nyomai!

Resch 114, 47.1 g, Ø 55 mm, kitűnő -


 
932.jpg
 

932. Zseton a gyulafeférvári erőd alapkőletételére (Ag) 1715 - Gyulafehérvár

E: Írás tíz sorban. .LVCE SACRA/CAROLI, SIMILES, ALBA ACCIPIT ORTVS,/.IN SOLIDA PRIMVS/PONITVR ARCE LAPIS/.IVLIA NATA. FVI CAROLVS/VIM ROBVR & AVXIT:/.IVLIA SIN LIBEAT,/NVNC CAROLINA/VOCER. Lent hét hegyen hét bástya.
H: .TVTISSIMA.QVIES. (Tussima quies = A legbiztosabb nyugalom) Az erőd látképe.

Megjegyzés: Az előző éremhez hasonló témájú, szerényebb kivitelű, tízdukátos mintájára készült érem ugyancsak Carl Josef Hoffmann műve. Az előlapi szöveg irodalmi fordítása: Szent Károly nap, Fejérvár vón oly nevezetet.
Bástyája nyert illy írott fundamentom követ.
Julia voltam ;  és hogy már meg-erősödtem.
Károly Fejér-várrá lett régi nevezetem. (Huszti András: Erdélynek állapotjáról)

Resch 122, HRME 1003, 3.2 g, Ø 26 mm, kitűnő -


 
933.jpg
 

933. Emlékérem Lipót főherceg születésére (Ag) 1716 - Gyulafehérvár

E: CÆSAREÆ SOBOLI SEPTEM SVA DONA PLANETÆ SVBSTERNVNT (kronosztikon=1716). A bölcső körül hét obeliszk - az akkor ismert bolygók allegoriájaként. A szelvényben .C.H.
H: GEMMAM.QVAE.DEFRAT.TANDEM.CONCESSIT.
OLYMPVS.
Lebegő angyal gyűrűbe helyezi a csecsemőt.

Megjegyzés: Erzsébet Krisztina császárné 1716-ban egészséges fiúgyermeknek adott életet. A kis Lipót János főherceg azonban féléves korában az orvosok hihetetlen gondatlansága következtében elhunyt. Ekkor még senki sem gondolta, hogy a császári párnak soha többé nem születik fiúgyermeke. Az érem Carl Josef Hoffmann alkotása. Szép színezésű!

Montenuovo 1456, Julius 994, Resch 125. HRME 1009, 18.65 g, Ø 36.5 mm, kitűnő -


 
936.jpg
 

936. Emlékérem Wesselényi István halálára (Ag) 1734

E: FESSA IACET SYREN DECIMA SIACTATA PER UNDAS. SVRGET AD ANGELICAE CLASSICA PRIMA TUBA. Harsonát fújó angyal lebeg a tengerből kinyúló sziklafok felett. A szikla körül szirének. Alul a szelvényben 11 sorban írás: MEMORIAE GRATAE EXCELLENTISSIMI D D ST-EPHANI WESSELENY L L B DE HADAD S C R MA / TITIS STATVS INT ET EXC REG IN TRANNIA GV / BERNII CONSILIARII INC STATVVM ET ORD / PRIN TRAN PRESIDIS ET INC COMITATVS / SZOLNOK MED COMITIS SVPR NATI AN C / MDCLXXIII D XXVI AVG DENAT A C MD / CCXXIV D XXVII APR COMITISSA / CATHARINA BANFI DE LOSO / NCZ CONIVX MOESTA VO / TVM SOLVIT.
H: ALTA RVIT CEDRVS. SYLVAE TREPIDATE. MINORES. Erdő fölé magasodó cédrust villám sújt, az erdő előtt vándor megy egyik várostól a másikig. A szelvényben írás: VRBS HABITATA VALETANTIS/ AGITATA PERICLIS TVTIOR/ IN SOLYMAE MOENIBVS/ HOSPES ERO/ AC MDCCXXXIV.

Megjegyzés: Az érem ismeretlen mester alkotása.

Resch 136, 39.6 g, Ø 48 mm, kitűnő +


 
937.jpg
 

937. Erdélyi tisztelgőérem Mária Terézia trónraléptére (Ag) 1741

E: REGNANTI MARIÆ THERESIÆ VT PRINCIPI SVÆ VOTIS SE IVRATI OBSTRINXERE DACI (= Az uralkodó Mária Teréziának mint fejedelmünknek a fogadalommal esküdt erdélyi diákok lekötelezték magukat) (kronosztikon = 1741) / INV. L. B. IO. LAZ. DE. GYAL. T. R. I. AS. (Inventa libero barone Ioanne Lazar de Gyalakuta Transylvaniae regni iuratore assessore = Megszövegezte Gyalakutai Lázár János liber báró Erdélyország esküdt tanácsosa)
Címerköpeny felett fejedelmi korona, előtte Erdély címere.
H: COELO NUMEN HABES.TERRAS REGINA TUETUR.SIC COELO ET TERRIS HUNGARE TUTUS ERIS (= Az égben Istened van, a földeket a királynő oltalmazza. Így te magyar, az égben és a földön biztonságban leszel)Díszkapu felett az apostoli kettőskereszt és Isten szeme. Balra Madaonna a Gyermekkel, jobbra az uralkodónő. Az oszlopsoron és a kapu előtt alul szalagon SUB CRUCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRONA MARIA / NEC SÆVOS METUENT / ARMENTA LEONES (= A kettős kereszt alatt immár kettős védasszonyod Mária. Már a házibarmok sem félnek a vad oroszlánoktól) A kapuban kettős oroszlánfej.Alul WALLIS F.

Megjegyzés: Magas szintű szaktudásról és tehetségről tanúskodik Josef Wallis (Wellisch) (?-?) az erdélyi rendek felesküvése alkalmából vert emlékérme. Ez már a barokk művészet teljes pompájában bontakoztatja ki annek térhatását, dekoratív erényeit. A pompás címerképzés az előlapon, valamint  a hátlap diadalíve kiválóan szemlélteti ezt a kettős jelleget.. 

Resch 138, HRME 1013, 105.2 g, Ø 71 mm, kitűnő -


 
938.jpg
 

938. Erdélyi tisztelgőérem Mária Terézia trónraléptére (Ag) 1741

E: REGNANTI MARIÆ THERESIÆ VT PRINCIPI SVÆ VOTIS SE IVRATI OBSTRINXERE DACI (= Az uralkodó Mária Teréziának mint fejedelmünknek a fogadalommal esküdt erdélyi diákok lekötelezték magukat) (kronosztikon = 1741) / INV. L. B. IO. LAZ. DE. GYAL. T. R. I. AS. (Inventa libero barone Ioanne Lazar de Gyalakuta Transylvaniae regni iuratore assessore = Megszövegezte Gyalakutai Lázár János liber báró Erdélyország esküdt tanácsosa)
Címerköpeny felett fejedelmi korona, előtte Erdély címere.
H: COELO NUMEN HABES.TERRAS REGINA TUETUR.SIC COELO ET TERRIS HUNGARE TUTUS ERIS (= Az égben Istened van, a földeket a királynő oltalmazza. Így te magyar, az égben és a földön biztonságban leszel)Díszkapu felett az apostoli kettőskereszt és Isten szeme. Balra Madaonna a Gyermekkel, jobbra az uralkodónő. Az oszlopsoron és a kapu előtt alul szalagon
SUB CRUCE IAM GEMINA GEMINA EST PATRONA MARIA / NEC SÆVOS METUENT / ARMENTA LEONES (= A kettős kereszt alatt immár kettős védasszonyod Mária. Már a házibarmok sem félnek a vad oroszlánoktól) A kapuban kettős oroszlánfej.

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz, de kisebb. Ez is Josef Wallis (Wellisch) (?-?) műve.

Resch 143, HRME 1014, 37.5 g, Ø 51 mm, kitűnő


 
939.jpg
 

939. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (bronz) 1747 - Bécs

E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV. (Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M.DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUT
Æ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

Megjegyzés: A Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) által készült érmen ismét a dombormű-jelleget figyelhetjük meg a császárnő szépművű, aprólékosan kidolgozott mellképén és a hátlapi ábrázoláson is.

Resch 154, HRME 1016, 104.2 g, Ø 70 mm, kitűnő -


 
940.jpg
 

940. Érem az erdélyi bányaügy rendezésére (Sn) 1747 - Bécs

E: MARIA THERESIA ROM.IMP.HUNG.BOH.REX.PRINC.TRANSILV. (Maria Theresia romanorum imperatrix Hungariae, Bohemiae rex, princeps Transilvaniae = Mária Terézia római császárnő, Magyarország és Csehország királya, Erdély fejedelme) Mellkép diadémmal jobbra. Alul a köriratban M. DONNER F.
H: LEGES METALLURG:RESTITUT
Æ. (Leges metallurgiae restitutae = Visszaállíttattak a bányászati törvények) Trónoló uralkodónő előtt térdeplő, címerre támaszkodó perszonifikált Erdély tartja a királynőtől kapott törvénykönyvet. A szelvényben kartusban MDCCXLVII, oldalt G.TODA F.

Megjegyzés: Matthäus Donner (1704-1756) és Josef Anton Toda (?-1769) műve. Az előző éremhez hasonló.

Resch 152, HRME 1015, 84.7 g, Ø 70 mm, kitűnő


 
941.jpg
 

941. Emlékérem a határőrség megszervezésére (bronz) 1762 - Körmöcbánya

E:  IMP. FRANCISCUS AVG.M. THE RESIA AVG. (Imperatores Franciscus augustus Maria Theresia augusta = Felséges Ferenc császár és felséges Mária Terézia császárné) Az uralkodópár mellképei jobbra. Alul P. KAISERSWERTH F.
H: Fán ülő sas villámmal védi az alatta ülő, pajzsra támaszkodó perszonifikált Erdélyt. A fa ágán sisak és kard. A távolban erőd. A szelvényben két sorban SECVRITAS DACIAE/ MDCCLXII. (=Dácia biztonsága 1762) Oldalt I.D.F.

Megjegyzés: Körmöci vésnökök, Peter Kaiserswerth (?-1793) és Ignaz Donner (?-1803) munkája a határőrség felállítását megörökítő 1762-es érem. Feltűnő, hogy az előlap mereven beállított jobbra néző mellképeivel szemben a hátlapon szereplő, levegős térben mozgó allegorikus alakok mennyire kifejezők.

Montenuovo 1903, HRME 1019, Resch 165, 75.00 g, Ø 59 mm, kitűnő


 
942.jpg
 

942. Emlékérem az udvari hivatalok felállítására (bronz) 1768

E: M.THERESIA PIA FELIX AVG. (= Kegyes, boldog és felséges Mária Terézia)
Mellkép diadémmal jobbra. Alul F.WÜRT F.
H: Trónoló uralkodónő hét udvari tisztségviselőnek hivatalukkal járó érdemrendet nyújt át. A szelvényben MVNERA RESTITVTA/ MDCCLXII. Baloldalt F.WÜRT F.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-17909) műve.

Montenuovo 1904, Resch 170a, HRME 1020, 90.9 g, Ø 60 mm, kitűnő +


 
943.jpg
 

943. Emlékérem Erdély nagyfejedelemséggé emelésére (Ag) 1765

E: IMP. IOSEPHVS II. AVG. M. THERESIA AVG. (Imperator Iosephus II. augustus, Maria Theresia augusta = Felséges II. József császár és felséges Mária Terézia) Az uralkodópár mellképei jobbra. Alul F.WÜRTH F.
H: Harsonát fújó Fama Erdély címerpajzsát helyezi pálmafára. A szelvényben MAGNVS TRANSYLVANIAE/ PRINCIPATVS/ MDCCLXV. (= Erdély nagyfejedelemsége 1765) Baloldalt F.WÜRTH F.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) alkotása.

Resch 174, HRME 1021, 70.3 g, Ø 59 mm, kitűnő -


 
944.jpg
 

944. Emlékérem az erdélyi adórendezésre (bronz) 1765

E: M. THERESIA PIA FELIX AVG. (= Kegyes, boldog és felséges Mária Terézia)
Mellkép özvegyi fátyollal jobbra. Alul F.WÜRTH F.
H: AEQVITAS TRIBVTORVM / MDCCLXV (= Az adózás méltányossága 1765)
Aequitas mérleggel, előtte egy nő és egy katona, aki az adót hozza. Mellettük Erdély címere. A trón alatt jobboldalt P.K.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) és Peter Kaiserswerth (?-1793) műve.

Resch 179, HRME 1022, 69.9 g, Ø 59 mm, kitűnő


 
945.jpg
 

945. Emlékérem a polgári törvények reformjára (Ag) 1765

E: MARIA THERESIA PIA AVGVSTA. (= Kegyes és felséges Mária Terézia) Írás babér- és pálmaág között.
H: CVRA FORI MDCCLXV. Az uralkodónő balra néző arcképe ovális medallionban törvénykönyv felett. A könyv alatt kard és fasces. Alul Erdély címere. A címer mellett jobbra W.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) alkotása.

Resch 184, HRME 1023, Horsky 2945, 70.4 g, Ø 59 mm, kitűnő +


 
946.jpg
 

946. Emlékérem a mezőgazdaság, a bányászat és a kereskedelem fejlesztésére (bronz) 1769

E: IMP. IOSEPHVS II. AVG. M. THERESIA AVG. (Imperator Iosephus II. augustus, Maria Theresia augusta = Felséges II. József császár és felséges Mária Terézia) Mária Terézia és II. József mellképei jobbra. Alul F.WÜRTH F.
H: DACIA FELIX. (= Boldog Dácia) Felhőben lebegő Merkur dolgozó földműves felett. A szelvényben AGRIS. FODINIS./ COMMERCIO./ MDCCLXIX. (= A szántóföldeknek, a bányáknak és a kereskedelemnek 1769) Oldalt F.WÜRTH F.

Megjegyzés: Franz Xaver Würth (1745-1790) alkotása.

Resch 190, HRME 1024, 62.3 g, Ø 59 mm, kitűnő -


 
947.jpg
 

947. Érem II. József erdélyi utazására (bronz) 1773

E: IOSEPHVS II. PIVS. FELIX. AVG. (Iosephus II. pius, felix, augustus = Kegyes, boldog és felséges II. József) Fej babérkoszorúval jobbra.
H: FELICITAS DACI
Æ. (= Dácia boldogsága) Az uralkodó lovon jobbra, körülötte allegorikus nőalakok búcsúznak. A szelvényben PROFECTIO AVG./ MDCCLXXIII. (Profectio augustae 1773 = A császár utazása 1773)

Megjegyzés: Johann Martin Krafft (1739-1781) alkotása.

Montenuovo 2043, Resch 206, HRME 1031, 54.6 g, Ø 49 mm, kitűnő


 
948.jpg
 

948. Tisztelgőérem II. Lipót trónraléptére (Au) 1790

E: IMP. CAES./ LEOPOLDO. II. P. F. AVG./ HOMAGIM. PRAESTIT./ CLAVDIOPOLI./ XXIII.DEC./ MDCCXC.
H: PIETATE. ET. CONCORDIA. (= Kegyességgel és egyetértéssel) Lángoló oltár. Az oltáron Erdély címere és FIDEI.

Megjegyzés: 3/4 dukát súlyban készült. Kis karc van rajta!

Resch 216, HRME 1037, 2.6 g, Ø 20 mm, kitűnő -


 
949.jpg
 

949. Érem II. Lipót trónraléptére (Ag) 1790

E: IMP. CAES./ LEOPOLDO. II. P. F. AVG./ HOMAGIM. PRAESTIT./ CLAVDIOPOLI./ XXIII.DEC./ MDCCXC.
H: PIETATE. ET. CONCORDIA. (= Kegyességgel és egyetértéssel) Lángoló oltár. Az oltáron Erdély címere és FIDEI.

Megjegyzés: Hasonló az előző darabhoz.

Resch 215, HRME 1036, 4.4 g, Ø 25 mm, kitűnő -


 
950.jpg
 

950. Emlékérem II. Lipót trónraléptére (Erdély hódolata) (Ag) 1790 - Bécs

E: LEOPOLDVS. II. P. F. AVGVSTVS. (Leopoldus II. pius felix augustus = II. lipót kegyes és boldog császár) Az uralkodó babérkoszorús feje jobbra. Alul I.N.WIRT.F.
H: PIETATE. ET. CONCORDIA. (= Kegyességgel és egyetértéssel) Oltár körül hét vár szalaggal körbefogva. Az oltáron erdélyi sas, nap és hold, valamint FIDEI.

Megjegyzés: Fényezett lapkából! Johann Nepomuk Würth (1750-1811) alkotása.

Resch 220, HRME 1034, 35.1 g, Ø 49 mm, kitűnő

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.