Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


1., I. (SZENT) ISTVÁNTÓL IMRÉIG

2010.05.27

KÉRJÜK, ÍRJÁK MEG VÉLEMÉNYÜKET, JAVASLATUKAT A HONLAPPAL, ANNAK TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN! HASZNÁLJÁK A LAP ALJÁN LÉVŐ "HOZZÁSZÓLÁSOK" ROVATOT VAGY KÜLDJENEK E-MAILT A hleremtar@citromail.hu CÍMRE!

 

 

ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK PÉNZEI I.

 

 

I. (SZENT) ISTVÁNTÓL IMRÉIG

 


A X. században a kalandozások csökkenésével a külföldről zsákmányolt pénzek lassan elapadtak, és csökkent az arab dirhemek beáramlása is. Az egyetlen biztos pénz a bizánci arany volt ekkor a Kárpát-medencében. A mindennapi forgalomban ezek használata azonban nehézkes volt. Ebben az időben még egymás mellett léteztek a vert pénzek és a pásztortársadalmakban megszokott állatpénz, a tinó.

 

A magyarországi pénzverés az államalapítás idején kezdődött meg. I. István (1000-1038) idején került forgalomba az első magyar ezüstpénz. Ennek előlapján a STEPHANUS REX körirat, hátlapján pedig a valószínűleg Esztergom nevére utaló REGIA CIVITAS felirat szerepel. Első pénzérméink a regensburgi vereteket utánozták, s bajor mintára történt a pénzverés: a 408 grammos fontból 510 db obulus (féldénár) került ki. I. István pénzverésével kapcsolatban azonban még mindig sok kérdés tisztázatlan. Ezek egyike, hogy ki és mikor verethette a nagyharsányi leletben előkerült LANCEA REGIS feliratú pénzeket. Azt azonban leszögezhetjük, hogy I. István uralkodásától kezdve Magyarországon a pénzverési jog kizárólag az „Isten kegyelméből" való uralkodókat illette meg.

0001.jpg

                                                  (A hónap érme 2007. október)

1. I. (Szent) István ezüstpénz (Ag)

E: +STEPHANVS REX (= István király) Gyöngykörben egyenlő szárú kereszt, szárai között ékek.
H: +REGIA CIVITAS (= királyi város) Vonalkörben egyenlő szárú kereszt, szárai között ékek.

Megjegyzés: Az első magyar dénárok kitűnő minőségű ezüstből készültek, így külföldön is szívesen fogadták őket. Nyugat-Európában és főként Skandináviában igen gyakoriak az éremleletekben. Utóbbi helyen még másolásukkal, hamisításukkal is megpróbálkoztak. A hamisítók a magyar dénár nemzetközi jó hírét próbálták saját hasznukra fordítani, de a pénzek elnagyolt, igénytelen kivitelezése rögtön elárulja, hogy nem magyar verdében készültek ezek.

Huszár 1, 0.748 g, Ø 18 mm, kitűnő
 

 
0002.jpg
 
2. Orseolo Péter ezüstpénz (Ag)
 

E: +PETRVS REX (= Péter király) Gyöngykörben egyenlő szárú kereszt, szárai között ékek.
H: +PANNONIA Vonalkörben egyenlő szárú kereszt, szárai között ékek.

Megjegyzés: Péter István király ezüstpénzverését folytatta. Pénzeinek éremképe is megegyezik az István idejében vertekével, csupán a hátlapi REGIA CIVITAS feliratot változtatta PANNONIA-ra.

 
Huszár 6, 0.596 g, Ø 17 mm, kitűnő -
 

 
0003.jpg
 
3. Aba Sámuel ezüstpénz (Ag)
 

E: +REX+SAMVHEL (= Sámuel király) Gyöngykörben kereszt, szárai között ékek.
H: +PANONEIA Vonalkörben kereszt, szárai között ékek.

Megjegyzés: A hátlapi PANNONIA felirat görögös hangzású PANONEIA változatára nincs magyarázat. Egyes feltevések szerint talán a verőtövet készítő mester görög származású volt.

 
Huszár 7, 0.702 g, Ø 17 mm, kitűnő
 

 
0004.jpg
 
4. I. András ezüstpénz (Ag)
 

E: +REX ANDREAS (= András király) Vonalkörben kereszt, háromsugarú karral.
H: +PANONEIA Vonalkörben kereszt, négy ékkel.

Megjegyzés: I. András korától a kétévenkénti, majd az évenkénti pénzbeváltás, pénzújítás jellemző. Az új pénzt általában kisebb súllyal vagy alacsonyabb ezüsttartalommal bocsátották ki. Az új érméket egy-egy sigla (kör vagy ék) jelezte A korábbi és a későbbi kibocsátások közti nyereség a kincstár haszna, az uralkodó egyik legfőbb bevételi forrása lett. Az évi pénzújítási rendszer a gazdaságnak súlyos károkat okozott, és alkalmat adott a nyerészkedésre is, ráadásul rontotta a király tekintélyét is.

 
Huszár 9, 0.714 g, Ø 17 mm, kitűnő
 

 
0005.jpg
 
5. I. Béla ezüstpénz(Ag)
 

E: +BELA DVX (= Béla herceg) Gyöngykörben ereszt.
H: PANNONIA Vonalkörben kereszt, négy ékkel.

Megjegyzés: A Nagy Lajos korában készült Képes Krónikában olvasható, hogy I. Béla olyan pénzeket veretett, amelyből 40 darabért számítottak egy bizánci aranyat, s "pensa" néven ez vált számítási pénzzé. A magyar pénzkibocsátás gyakorlatában egyébként ritka kivételnek számít a hercegi pénzverés. I. András testvérének, a későbbi Béla királynak adott jogot, amelynek alapján, mint az ország egyharmadának, a dukátusnak az ura, saját nevére verhetett pénzt. A hercegi veretek annyiban különböztek a királyiaktól, hogy a név után DVX olvasható. A hercegi és a királyi pénzek párhuzamosan forogtak az országban.

 
Huszár 12, 0.763 g, Ø 17 mm, kitűnő
 
 

0006.jpg

6. Salamon ezüstpénz (Ag)

E: +REX SALAMONI (= Salamon király) Koronás király térdképe elölről.

 

H: +PA/NON/IA

Megjegyzés: Salamon pénzeivel kezdődött a pénzek hátlapjának kevésbé gondos kidolgozása, amely a XII. századra teljesen elnagyolttá vált. Ugyanakkor az ő pénzein jelenik meg először az uralkodó  - egyelőre még sematikus - ábrázolása. László, Könyves Kálmán, II. István és II. Béla egyes veretein még találkozunk hasonló királyábrázolással, amely a későbbiekben a hátlapi képekkel együtt tovább silányult.

 Huszár 17, 0.373 g, Ø 14 mm, nagyon szép
 

 
0007.jpg
 
7. I. Géza ezüstpénz (Ag)
 

E: +DVX MONAS (Dux Magnus = Magnus (Géza) herceg) Fűrészfogú körben kereszt, négy ékkel.
H: +PANONAI Vonalkörben kereszt, négy ékkel.

Megjegyzés: Géza a Salamontól kapott dukátusban hercegként gyakorolta az uralkodói jogokat, s veretett pénzt.

 Huszár 18, 0.509 g, Ø 17 mm, nagyon szép/szép
 

 
0008.jpg
 
8. I. Géza ezüstpénz (Ag)
 

E: +GEVCA.REX. (= Géza király) Fűrészfogú körben kereszt, ékekkel és körökkel.
H: +ANONAI Vonalkörben kereszt, ékekkel.

Megjegyzés: Arra a mai napig nincs magyarázat, hogy miért íratta Géza hercegi érméire keresztény Magnus/Muonas nevét, s miért cserélte azt fel királyi dénárain pogány Geuca nevére.

 Huszár 19, 0.548 g, Ø 17 mm, szép/szép
 

 
0009.jpg
 
9. I. László ezüstpénz (Ag)
 

E: LAD-ISC-LAVS-REX (= László király) Gyöngykörben kereszt, kis keresztekkel.
H: +LADISCLAVS RE (= László király) Vonalkörben kereszt, ékekkel.

Megjegyzés: Szent László pénzverésével ért véget a magyar dénároknak az az első korszaka, amely idő alatt - jó minőségükből adódóan - kedvelt fizetőeszköz volt a nemzetközi kereskedelemben. Az ő uralkodása alatt számos, a kétévenkénti pénzbeváltásnak megfelelő számú éremtípust adtak ki. Szent László ma ismeretes 10 éremtípusából az első trónra lépésekor, a többi valószínűleg az ezt követő második évek húsvétjain lehetett kibocsátva. Az, hogy a H 21 és H 30 közötti fajok milyen sorrendben jöttek ki, eddig tisztázatlan. Nincs magyarázat arra a jelenségre sem, hogy a vereteken az uralkodó nevének LADISLAUS REX/RE illetve LADISCLAUS REX/RE formái milyen rendszer szerint jelentkeznek.

 Huszár 22, 0.524 g, Ø 20 mm, szép
 

 
0010.jpg
 
10. I. László ezüstpénz (Ag)
 

E: LADISLAVS REX (= László király) Gyöngykörben fej elölnézetből.
H: LADISLAVS REX (= László király) Vonalkörben kereszt, pontokkal.

 Huszár 24, 0.524 g, Ø 20 mm, nagyon szép
 

 
0011.jpg
 
11. I. László dénár (Ag)
 

E: LADISLAVS REX (= László király) Gyöngykörben kereszt négy négyzettel a kereszt karjai között.
H: LADISLAVS REX (= László király) Vonalkörben kereszt, sugaras karral.

 Huszár 26, 0.699 g, Ø 20 mm, kitűnő/nagyon szép
 

 
0012.jpg
 
12. I. László dénár (Ag)
 

E: LADISLAVS REX (= László király) Nyolc küllő abroncsban.
H: LADISLAVS REX (= László király) Nyolc küllő abroncsban.

 Huszár 29, 0.602 g, Ø 18 mm, kitűnő/nagyon szép
 

 
0013.jpg
 
13. Könyves Kálmán denár (Ag)
 

E: CALMAN REX (= Kálmán király) Gyöngykörben pont körül négy kis kereszt.
H: LADISCLAVS REX (= László király) Vonalkörben kereszt négy ékkel.

 

Megjegyzés: Kálmán dénárfajainak már a mennyisége is bizonytalan, egyrészt mert még Huszár Lajos is besorolt érméinek állományába korabeli hamisítványnak elismert vagy elismerendő fajokat (H36, H42, H42a, H43), másrészt mert minden bizonnyal az uralkodó kezdhette meg a királynév nélküli, anonim dénárok kibocsátását, amelyek rendszerezésében minden eddigi igyekezet ellenére teljes a bizonytalanság. Ismeretlen, hogy ezen anonim dénárok közül tartozott-e, s ha igen, hány típus illeszkedett Kálmán király kibocsátásainak sorozatába. Ez a bizonytalanság kétségessé teszi mindazon kísérleteket, amelyek Kálmán pénzújítási periódusát szerették volna meghatározni. Mindezek után az sem véletlen, hogy a királyénak vélt érmeállomány belső rendje sem kidolgozott. Inkább csak érzékelt, mint magyarázott Kálmán nevének a veretei előlapján megfigyelhető Columbanus re, Calman re, Calmn formájú változatossága egészen a Labuha re, sőt Udunae vagy Adanue betűsorig, valamint a pénzei hátlapján László király nevének teljes leromlása egészen az értelmetlen jelsorig.

 

 Huszár 33, 0.429 g, Ø 14 mm, kitűnő
 

 
0014.jpg
 
14. Könyves Kálmán dénár (Ag)
 

E: CAL-MAN. Három álló kereszt.
H: Olvashatatlan felirat. Vonalkörben kereszt négy ékkel.

 

Megjegyzés: Kálmán a pénzügyi politikájában nem követte I. Lászlót a bizánci aranyhoz viszonyított nehéz dénárok verésében. Letért a 11. századi féldénárok veréséről is, s ezzel elindítója lett a 12. századi aprópénz korszaknak. Kálmán a kétévenként kibocsátott, átlagban 0.45 g súlyú, recézett szélű érmékkel elérte, hogy megszűnt az ezüstpénzek szélének lenyírbálása, mely korábban akár 30-40%-os súlycsökkenést is eredményezett. Ennek az üzérkedést megakadályozó intézkedésnek volt köszönhető, hogy az érmék súlya és finomsága állandó maradt.

 Huszár 34, 0.312 g, Ø 11 mm, kitűnő
 

 
0015.jpg
 
15. Könyves Kálmán dénár (Ag)
 

E: COLVMBANVS REX (= Kálmán király) Gyöngykörben kereszt.
H: LADISCLAVS REX (= László király) Vonalkörben kereszt, a szárak között négy ékkel.

Megjegyzés: A Kálmán korabeli pénzek értékére igen kevés adatunk van. Egy Kálmán uralkodása idejéből való forrás azonban említi egy hadi lónak az árát: 15 penza. Mivel 1 penza = 40 denár, 600 denárért vásárolhattak egy hadi lovat. (Egy jól kiképzett hadi ló ára akár százszorosa is lehetett egy igás lóénak.) Kálmán idejében már belföldön is nagyobb jelentőségű volt a vert pénz, mint annak előtte: a törvénykben már nem az ökör vagy a tinó szerepel értékmérőként, hanem a dénár. Ennek a pénznek érdekessége a kusza, megvariált írás!!

 Huszár 37, 0.455 g, Ø 13 mm, kitűnő
 

 
16.jpg
 
16. II. István dénár (Ag)
 

E: +CEHANVS REX (Stephanus rex = István király) Kereszt négy ékkel.
H: LADISLAVS RE. (= László király) Kereszt négy ékkel.

 

Megjegyzés: II. István eddigi katalógusok szerinti érmeállománya még nem végleges, mert kimaradt belőle a létezőnek tekintendő H44c obulus és a H44 brakteáta széles méretváltozatainak skálája, továbbá ismeretlen a király által feltételezhetően veretett anonim dénárfajok mennyisége is. Ennek következtében nem lehet vázolni kibocsátásainak sor- és időrendjét, s nem lehet meghatározni pénzújításának periódusát sem. Nyelvész magyarázatára vár még a H45 előlapi köriratának CEHANUS RE alakja, valamint eldöntendő az is, hogy a H47 STE-STE, ill. a H47a TE-TE rövidítései alapján a T-T vagy E-E rövidítésű H54 dénárt inkább II. István vagy - amint elfogadott: II. (Vak) Béla érméihez kell-e sorolnunk?

 

 Huszár 45, 0.628 g, Ø 12 mm, verdefényes
 

17.jpg
 
17. II. István dénár (Ag)
 

E: Három álló kereszt TE - TE között.
H: Vonalak, kereszt négy ékkel.

Megjegyzés: II. István idején nagyfokú volt a pénzrontás. A kibocsátott új pénzeknek mintegy a fele a régiek beváltására szolgált, a többit veretlen és külföldi pénzek beváltására használták. Ebből az időből való a pénzverők és a pénzváltók első említése. Az itt bemutatott darab széle jól láthatóan kitört!

 Huszár 47a, 0.143 g, Ø 10 mm, nagyon szép
 

 
18.jpg
 
18. II. (Vak) Béla dénár (Ag)
 

E: REX BELA (= Béla király) Fej elölről koronával.
H: Vonalkörben kereszt ékekkel, körülötte körben jelek.

Megjegyzés: II. Bélának ebből a pénzéből a XX. század elején mintegy 40 000 darabból álló lelet került elő. Ez lehetővé tette, hogy egy típuson belül tanulmányozni lehessen a verdében használt jelrendszert.

 Huszár 50, 0.398 g, Ø 12 mm, kitűnő
 

 
19.jpg
 
19. II. (Vak) Béla dénár (Ag)
 

E: +BELA RX (= Béla király) Három oszlop.
H: Vonalkörben kereszt ékekkel, körben írás helyett ékek.

Megjegyzés: II. (Vak) Béla király érmeállománya csekély, hiszen a H51 mindössze jelentéktelen különbségű változata, a H52 csupán csegelye a H50 jelzetű dénárnak, a H54 besorolása pedig vitatható. Teljességgel ismeretlen, hogy az anomim dénárok köréből hányat veretett a 10 évig uralkodó király, akinek érmesorrendje, vereteinek kibocsátási dátuma és pénzújítási ritmusa ise egyelőre megállapíthatatlan.

 Huszár 53, 0.128 g, Ø 10 mm, kitűnő
 

 
0020.jpg
 
20. II. László dénár (Ag)
 

E: LADISLAVS E (= László király) Középen fej elölről.
H: Egyenlő szárú kereszt sarkaiban ékkel, körben.

 Huszár 57, 0.155 g, Ø 10 mm, szép +
 

 
21.jpg
 
21. III. Béla dénár(Ag)
 

E: BELA REX. (= Béla király) Kettőskereszt pajzsban.
H: Vízszintes gerendán pontok, felette kereszt, csillagok, pontok.

Megjegyzés: Ezeken a pénzeken, 1190 körül jelenik meg először a pajzsba foglalt kettőskereszt.

 Huszár 69. 0.230 g, Ø 12 mm, nagyon szép
 

 
22.jpg
 
22. III. Béla rézpénz (Cu)
 

E: REX BELA - REX STS. (Rex Bela - rex sanctus = Béla király - szent király) Két baldachin alatt két trónoló személy ül egymás mellett.
H: SANCTA MARIA. Trónoló Madonna a Gyermekkel, kezében liliomos  jogart tartva.

Megjegyzés: III. Béla (1172-1196) volt az első, aki az ezüst dénárok mellett már rézpénzt is veretett. A pénz a bizánci-magyar kapcsolatok utolsó pénztörténeti megnyilvánulása. Új elem a kétalakos ábrázolás és a Szűz Máriára való utalás is. Ismeretlen a kibocsátás indoka, körülménye, továbbá aránya az ezüstpénzhez. Az ábrázolt személyek azonosítása sem teljesen biztos. Béla király minden bizonnyal III. Bélát jelenti, de István azonosítása IV. Istvánnal alig több mint feltételezés. A Magyarországon szokatlan rézpénzverésre sem III. Béla előtt, sem halála után nem volt példa.

 Huszár 72, 2.466 g, Ø 26 mm, nagyon szép -
 

 
23.jpg
 
23. III. Béla rézpénz arab mintára (Cu)
 

E: Arab írásjelek.
H: Arab írásjelek.

Megjegyzés: A másik, arab mintájú rézpénz verésével kapcsolatban is csak feltételezések vannak. Bizánci és arab motívumok már korábban is feltűntek a magyar pénzeken, a keleti hatások visszatérően érvényesültek. Ez azonban inkább az izmaelita pénzverők munkájával magyarázható, nem a keleti minták tudatos követésével.

 Huszár 73, 1.867 g, Ø 23 mm, nagyon szép
 

 
24.jpg
 
24. Imre dénár (Ag)
 

E: +HE/NRIC/VS (= Imre)
H: RX (rex = király) két pont között.

 Megjegyzés: III. Béla utódai visszatértek az ezüstpénz-kibocsátás korábbi gyakorlatához. Az itt látható példány a Magyar Nemzeti Múzeum eredeti darabjának másolata.
 
Huszár 74, 0.270 g, Ø 12 mm, verdefényes

 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

душевая стеклянная

(Bogdandim, 2020.04.13 03:04)

Добрый день друзья<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0
http://www.opteragame.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=967559
http://www.hiranstate.com/profile.php?lookup=60762
https://btcoinz.com/forum/profile.php?id=708996
https://privat-zapisi.co/profile/Mihaelsqh/
https://bd-server.com/user/Mihaelttz/

стеклянные стены в ванной

(Bogdanqcg, 2020.03.01 01:06)

Здравствуйте дамы и господа<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0
http://bratsk15.ru/index/8-18918
http://shd.od.ua/user/Bogdanzev/
https://e-invest.biz/user/Bogdaniwg/
http://ww.w.veterinar.ru/forum/profile.php?id=107969
http://geelymk.ru/index/8-2074

применяемые удобрения

(agrohimyig, 2020.02.28 15:39)

Привет дамы и господа!
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)<a href=http://agro-himiya.by>аммиачная селитра купить в минске </a> - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
2)<a href=http://agro-himiya.by>минеральные удобрения купить Минск</a> - Мы предлагаем вам приобрести только комплексные препараты, позволяющие полностью насытить потребности растения после обработки. Наши поставщики имеют в штате квалифицированных специалистов, способных точно произвести расчёты и анализ почвы, а на основе этих показателей создать для вас удобрения с идеальным набором макро- и микроэлементов.
3)<a href=http://agro-himiya.by>неорганические удобрения купить</a> - Каждый товар проходит тщательные клинические испытания на различных видах почв и только после этого запускается в серийное производство. Вы можете использовать нашу продукцию не только в целях крупной агрокорпорации с тысячами гектаров земли, но и для облагораживания приусадебного участка, дачных посевов.
4)<a href=http://agro-himiya.by>минеральные удобрения в Беларуси</a> - Мы заботимся о том, чтобы предоставляемый нами сервис был высокого уровня. В этом нам помогает наличие главного офиса, складов для готовой продукции, сети дилеров. Кроме того, мы дорожим своей репутацией и несем ответственность за качество нашего товара.
Мы будем рады Вас видеть у нас на сайте <a href=http://agro-himiya.by>НАЖМИТЕ ССЫЛКУ</a>
От всей души Вам всех благ!
<a href=https://agro-himiya.by/>сульфат калия удобрение купить</a>
<a href=https://agro-himiya.by/>мочевина удобрение купить</a>
<a href=https://agro-himiya.by/>атланте цена</a>
<a href=https://agro-himiya.by/>купить карбамид цена</a>
<a href=https://agro-himiya.by/>фасовка удобрений</a>

окна пвх века

(Jannamhp, 2020.02.26 23:40)

Привет господа<a href=https://evroplast.by/>!</a>
Наша организация занимается свыше 10 лет изготовлением окон пвх в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)<a href=https://evroplast.by/>купить окна пвх </a> - Наши сотрудники осуществляют монтаж на высоком профессиональном уровне, имея за плечами многолетний опыт работы.

2)<a href=https://evroplast.by/>окна пвх </a> – Окна пвх, собираемые из профилей ведущих производителей, имеют безупречный срок эксплуатации более 30 лет.

3)<a href=https://evroplast.by/>пластиковые окна</a> - В ассортименте нашей компании "ОкнаЕвроПласт" вы сможете заказать окно из выбранного именно вами типа профиля и стеклопакета, подобрать качественную фурнитуру и дополнительные аксессуары.

4)<a href=https://evroplast.by/>пластиковые окна в минске купить</a>- Представленные в нашем ассортименте алюминиевые рамы характеризуются не только высоким качеством и интересным современным дизайном, но и продолжительным сроком службы.

5)<a href=https://evroplast.by/>окна пвх цены </a>- При должном уходе алюминиевые конструкции не теряют эстетики своего внешнего вида и функциональные свойства.
Всегда рады помочь Вам!С уважением, компания ЕвроПласт.

http://detsad3.eduvlad.ru/index/8-21845
http://www.kinofilez.ru/index/8-92192
http://www.sirfmobile.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=185
http://www.sylvialikens.com/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=16114
http://www.tamilstar.mobi/game-online-terbaik-indonesia/?unapproved=1826&moderation-hash=743e95093edbc2b4062edb719074484e#comment-1826

купить душевую кабину в интернете

(Bogdanxre, 2020.02.26 05:12)

Привет господа<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0
http://eurobattle.net/members/1201280-Mihaelfgp
http://www.sygk100.cn/home.php?mod=space&uid=642547
https://e-invest.biz/user/Polinacwz/
http://mayalycee.ru/index/8-7205
https://forums.untangle.com/members/aalexeytvanovy7676.html

сетка москитная купить магазине

(Jannazoa, 2020.02.26 00:44)

Здравствуйте друзья<a href=https://evroplast.by/>!</a>
Наша контора занимается свыше 10 лет изготовлением окон пвх в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)<a href=https://evroplast.by/>купить окна пвх </a> - Наши сотрудники осуществляют монтаж на высоком профессиональном уровне, имея за плечами многолетний опыт работы.

2)<a href=https://evroplast.by/>окна пвх </a> – Окна пвх, собираемые из профилей ведущих производителей, имеют безупречный срок эксплуатации более 30 лет.

3)<a href=https://evroplast.by/>пластиковые окна</a> - В ассортименте нашей компании "ОкнаЕвроПласт" вы сможете заказать окно из выбранного именно вами типа профиля и стеклопакета, подобрать качественную фурнитуру и дополнительные аксессуары.

4)<a href=https://evroplast.by/>пластиковые окна в минске купить</a>- Представленные в нашем ассортименте алюминиевые рамы характеризуются не только высоким качеством и интересным современным дизайном, но и продолжительным сроком службы.

5)<a href=https://evroplast.by/>окна пвх цены </a>- При должном уходе алюминиевые конструкции не теряют эстетики своего внешнего вида и функциональные свойства.
Всегда рады помочь Вам!С уважением, компания ЕвроПласт.

http://invalidnost-uspeh.com/user/kapriolthh/
http://xn--l1adgmc.xn----7sbeg1aauudo4a.xn--p1ai/index.php?action=profile;u=45633
http://games.gcup.ru/index/25-9b0bc7a47622ab96ea06506798320167-1/index/8-25171
http://servis-kigbaevo.ru/user/kapriolkgc/
https://www.tutorshub.com.au/the-why-tutorshub-com-au/?unapproved=1969&moderation-hash=0f4ad93a0dd07a9ef35ec1a068f77d7a#comment-1969

душевые двери минск

(Bogdanome, 2020.02.25 11:38)

Добрый день друзья[url=https://stekloelit.by]![/url]
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам [url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Межкомнатные стеклянные двери[/url],[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Офисные стеклянные перегородки[/url],[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Душевые кабины из закаленного стекла[/url],[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Стеклянные двери в душ[/url] и [url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Лестничное ограждение из стекла[/url],а также[url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Стеклянные козырьки[/url] и [url=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0]Интерьерные перегородки[/url]
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0
http://iaisite.ru/index/8-39770
https://www.sexgry.pl/profile/polinaspt
http://www.aboutnuke.org/home.php?mod=space&uid=2434173
http://jdwxs8.com/home.php?mod=space&uid=649544
http://444it.com/space-uid-1006504.html

ламинированная пластиковая дверь

(Jannatvt, 2020.02.25 02:25)

Привет дамы и господа[url=https://evroplast.by/]![/url]
Наша организация занимается свыше 10 лет изготовлением окон пвх в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:
1)[url=https://evroplast.by/]купить окна пвх [/url] - Наши сотрудники осуществляют монтаж на высоком профессиональном уровне, имея за плечами многолетний опыт работы.

2)[url=https://evroplast.by/]окна пвх [/url] – Окна пвх, собираемые из профилей ведущих производителей, имеют безупречный срок эксплуатации более 30 лет.

3)[url=https://evroplast.by/]пластиковые окна[/url] - В ассортименте нашей компании "ОкнаЕвроПласт" вы сможете заказать окно из выбранного именно вами типа профиля и стеклопакета, подобрать качественную фурнитуру и дополнительные аксессуары.

4)[url=https://evroplast.by/]пластиковые окна в минске купить[/url]- Представленные в нашем ассортименте алюминиевые рамы характеризуются не только высоким качеством и интересным современным дизайном, но и продолжительным сроком службы.

5)[url=https://evroplast.by/]окна пвх цены [/url]- При должном уходе алюминиевые конструкции не теряют эстетики своего внешнего вида и функциональные свойства.
Всегда рады помочь Вам!С уважением, компания ЕвроПласт.

http://v-lada.ru/user/kaprioljmz/
http://xn--90ardkaeifmlc9c.xn--p1ai/forum/member.php?105175-kaprioljsa
http://ztomsk.ru/index/8-26168
http://mega-xxx.net/user/kaprioltud/
http://forums.audioreview.com/member.php?u=406748

изготовление фото на памятник

(Zelenayxm, 2020.02.23 21:43)

Привет товарищи[url=https://prime-granit.by/]![/url]
Наша фирма занимается свыше 10 лет изготовлением памятников из гранита в городе Минске.Основные направления и виды нашей деятельности:

1)[url=https://prime-granit.by/]памятники из гранита[/url]

2)[url=https://prime-granit.by/]изготовление памятников[/url]

3)[url=https://prime-granit.by/]ограда на кладбище[/url]

4)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство могил[/url]

5)[url=https://prime-granit.by/]благоустройство захоронений[/url]
Всегда рады помочь Вам!С уважением, PRIME GRANIT
http://xn--80ahmi4e.xn--p1ai/?page_id=112&unapproved=208369&moderation-hash=67a7b102f32ea4c3068509732bdb8565#comment-208369
http://blog.davidpartain.co/?page_id=2&unapproved=23377&moderation-hash=5a14bd9a941dc1d4e5b1a1e626dcc3fc#comment-23377
http://expertpaintball.com/2016/11/500-paintball-pellets-68-caliber/?unapproved=558236&moderation-hash=60688225aace4e9bb251bce0c5c77238#comment-558236
http://xn--beyintmr-t4a2dd.com/novocure-avrupa-ve-israilde-lanse-edildi/?unapproved=57099&moderation-hash=a15acb40c7d7c38f373aee810d81e79a#comment-57099
https://freelancersintheuk.co.uk/author/zelenayzw/

купить офисные перегородки в минске

(Bogdanxyz, 2020.02.19 12:36)

Приветствую Вас друзья<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/open?id=1PoE0qZwcokJRhjHqUDuNciFhoeYgqTh0
https://forum.miami-vice.life/memberlist.php?mode=viewprofile&u=73928
https://goldenv.by/user/Polinagon/
http://www.370103.ru/index/8-34550
http://www.xn--b1afoo.xn--p1ai/index/8-558
https://hairsellon.com/author/polinarlg/

скважина где вода

(Pavlosodz, 2019.11.07 03:11)

Приветствую Вас господа!
Предлагаем Вашему вниманию интересный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. <a href=https://voda-da.by/>скважина на воду</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин на воду</a>, <a href=https://voda-da.by/>скважина минск</a>,<a href=https://voda-da.by/>скважина на воду цена</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин в минской области</a>,<a href=https://voda-da.by/>ремонт скважин</a> и <a href=https://voda-da.by/>бурение скважин минск</a>.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
Увидимся!
http://mirbiblio.ru/forum/index.php?action=profile;u=10782
http://pokupka-radiodetaley.ru/index/8-2021
http://vb.badanah.net/member.php?3809-Pavloswxx
http://clubzdorovje.ru/user/Patrioteko/
http://bong88agent.com/forum/profile.php?id=445287

скважина на воду

(Pavloskbj, 2019.11.06 17:45)

Доброго времени суток господа!
Есть такой замечательный сайт для заказа бурения скважин на воду.Основной деятельностью нашей компании является обеспечение клиента качественной питьевой водой в достаточном количестве. <a href=https://voda-da.by/>скважина на воду</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин на воду</a>, <a href=https://voda-da.by/>скважина минск</a>,<a href=https://voda-da.by/>скважина на воду цена</a>,<a href=https://voda-da.by/>бурение скважин в минской области</a>,<a href=https://voda-da.by/>ремонт скважин</a> и <a href=https://voda-da.by/>бурение скважин минск</a>.Поможем пробурить скважину, которая будет отвечать именно Вашим пожеланиям.Бурение скважин на воду в Минской области производится на глубину около 30-40 метров.Несмотря на это, непосредственный водозабор начинается уже с глубины 20-25 метров, удается получить 1-3 метров кубических в час. Компания «БурАвтоГрупп» использует современный роторный способ бурения, его можно использовать на самых разных грунтах. Ждем Вас у нас в офисе.
От всей души Вам всех благ!
http://ww88ap.com/forum/profile.php?id=522963
http://shd.od.ua/user/Pavlosgde/
http://www.ebnmaryam.com/vb/members/136816.html
http://www.targdrzewny.pl/author/pavlostqe/
http://baomoi365.net/docbao/profile.php?id=228799

душевая перегородка

(Bogdansqq, 2019.10.16 03:29)

Привет товарищи<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://stekloelit.by>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://stekloelit.by>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://stekloelit.by>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://stekloelit.by>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://stekloelit.by>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена на нашем <a href=https://stekloelit.by>сайте</a>
http://serialsend.ru/user/Bogdanxyz/
http://www.avtomoscvich.ru/user/Bogdankgx/
http://alternatrips.gr/en/users/mihaelemp
http://seowitkom.ru/index/8-21084
http://www.mygloria.ru/user/Polinajoq/

изготовление стеклянных дверей в минске

(Bogdanabz, 2019.10.15 17:39)

Добрый день товарищи<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://stekloelit.by>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://stekloelit.by>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://stekloelit.by>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://stekloelit.by>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://stekloelit.by>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена на нашем <a href=https://stekloelit.by>сайте</a>
http://games.gamingworld.se/profile/polinafhb
http://www.pplanet.org/user/Bogdanwub/
http://www.mattglenovich.com/omlb/forum/index.php?action=profile;u=47342
http://dress-korolev.ru/index/8-629
http://ya-ali.ws/user/Bogdanuej/

стоимость стекла минск

(Bogdanzuz, 2019.10.12 13:52)

Здравствуйте господа<a href=https://stekloelit.by>!</a>
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.
Мы можем предложить Вам <a href=https://stekloelit.by>Межкомнатные стеклянные двери</a>,<a href=https://stekloelit.by>Офисные стеклянные перегородки</a>,<a href=https://stekloelit.by>Душевые кабины из закаленного стекла</a>,<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные двери в душ</a> и <a href=https://stekloelit.by>Лестничное ограждение из стекла</a>,а также<a href=https://stekloelit.by>Стеклянные козырьки</a> и <a href=https://stekloelit.by>Интерьерные перегородки</a>
Более подробная информация размещена на нашем <a href=https://stekloelit.by>сайте</a>
http://alternatrips.gr/en/users/bogdanrav
http://mbdou25.ru/index/8-27069
http://appsmyandroid.com/user/gustavodqh/
http://avatarochka.ru/index/8-71078
http://nationallibrary.mn/mn/user/Mihaelsde/

nagyilleseva@citromail.hu

(Nagyillés Éva, 2011.03.23 05:38)

Ismeretanyaguk lenyűgöző - a szép, jól sikerült fotókkal "kézzelfoghatóvá" teszik e kor sokrétű pénztörténelmét. Gratulálok és további sok sikert kívánok az Önök munkájához!
N. Éva