Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. szeptember - A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség szolgálati érme

2010.10.13

A hónap érme: A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség szolgálati érme

 
1166.jpg

 Az 1860-as években hazánkban is megértek a feltételek az önkéntes tűzoltóságok megalakulására. A közvélemény nagy érdeklődéssel várta gróf Széchenyi Ödönnek a pesti önkéntes tűzoltóság szervezésére irányuló erőfeszítései eredményét. 1862-ben elindított szervező munkája 1870-ben a budapesti önkéntes tűzoltótestület és a fővárosi hivatásos tűzoltóság megalakulásához vezetett. Időközben a soproni tűzoltók mozgalma, amit az országos tűzoltó szövetség létrehozására irányult Pestet is elérte és azt gróf Széchenyi Ödön is felkarolta. Így történt, hogy a soproniak beleegyezésével 1870 december 5-re Pestre hívták össze a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség alakuló közgyűlését.

 A szövetség hamar felvetette a tűzoltó szolgálati érem alapítását, s már 1877-ben a pozsonyiak javaslatára tervbe vették az V., X. és XV. éves tűzoltó szolgálati érmek létesítését. Ekkor még a központi választmány elvetette a javaslatot, mivel az érmeket érdemrendeknek tekintette, s így azok adományozását a felségjogok közé sorolták. 1878-ban azonban az Iglón tartott nagygyűlés már egyhangúlag elfogadta a szolgálati éremre tett előterjesztést, s ifj. Hrepka Károly el is készítette az érem rajzát. Pénz hiányában azonban csak 1880-ban került sor az adományozás szabályzatának kidolgozására, ráadásul a Belügyminisztérium ezt követően is többször visszaadta a szabályzatot módosításra, azzal az indoklással, hogy a tűzoltóéremnek az egyen- és polgári ruhán való viselése megtévesztésre adhat alkalmat. Ezért az 1884-es selmecbányai nagygyűlés végül azt mondta ki, hogy a szolgálati érem nem érdemérem jellegű, csupán a szolgálati idő eltöltésének elismerését jelzi, így a szövetség maga fogja ezeket kiosztani.

 1886. január 25-én a szövetség jóváhagyta a szolgálati érem alapszabályát. 1886 és 1904 között az éremnek 3 fokozata létezett, melyeket 5 évi, 10 évi és 15 évi szolgálat után adományoztak úgy, hogy az alacsonyabb évszámút a nagyobb évszámú adományozásakor bevonták. A 20, 25 és 30 éves szolgálati érmek bevezetésére már az 1890-es évek közepén igény jelentkezett, erre azonban csak 1904-ben került sor. Ekkor egy 6 fokozatú új szolgálati érmet alapítottak, melynek hivatalos címe a MAGYAR ORSZÁGOS TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG SZOLGÁLATI ÉRME. Ez a szöveg szerepel az érmek előlapjának körirataként is, a kör közepén pedig cserkoszorúban a szolgálati időt jelző római számjegyek vannak. Valamennyi érem hátlapján a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség címere látható, körben az ALAPÍTTATOTT 1884 felirat és évszám van.

 A szolgálati érmeket bal mellen kellett hordani, háromszögű, nemzeti színű, 40 mm széles szalagon, és kizárólag tűzoltó egyenruhán, valamennyi katonai és polgári kitüntetés után lehetett viselni. A korai érmekkel ellentétben az újabb érmek a kitüntetett elhalálozása után a család birtokában maradhattak. Ezek a szolgálati érmék kisebb változásokkal 1947. szeptemberéig adományozhatóak voltak. A szövetség fennállása alatt 1943-ig az V éves szolgálati éremből 30655 db, a X évesből 18457 db, a XV évesből 11146 db, a XX évesből 3305 db, a XXV évesből 2946 db, a XXX évesből pedig 1840 db készült. Ezeken kívül az 1916-ban bevezetett XXXV éves szolgálati éremből is vertek 424 db-ot, a XL évesből pedig 161 db-ot.

 Az éremtárban látható XV éves szolgálatért adományozott ezüst érem feltehetőleg az I. világháborút követően készült. Ezt abból tudhatjuk, hogy a korai, kb. 24 g-os daraboknál kisebb súlyú, mintegy 16 g-os, és hogy a háború alatt készültekkel ellentétben nem ezüstözött bronz, hanem ezüst.