Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. október - Két orosz érem a magyar szabadságharc leverése alkalmából

2010.10.13

A hónap érme: Két orosz érem a magyar szabadságharc leverésére 1850-ből

  A hagyomány szerint Kaboga osztrák tábornagy 1849. márciusában Varsóban egy fogadáson nyilvánosan térdre vetette magát Paszkievics herceg előtt és kezet csókolva könyörgött neki, hogy segítsen az osztrák birodalom megmentésében. Kérése meghallgatást nyert. 1849. május 21-én létrejött az egyezség Ferenc József osztrák császár és I. Miklós orosz cár között a magyar szabadságharc leverésére.
   A biztos győzelemnek minden feltétele adott volt, azonban a Paszkievics tábornagy vezette oroszoknak így is a vártnál több nehézséggel kellett szembenézniük. A több mint 190 ezer főt számláló orosz hadseregben kolerajárvány pusztított és az osztrákok sem teljesítették a megállapodásban előírt ellátási kötelezettségüket. Az augusztus 13-i világosi fegyverletétel tehát kifejezetten jól jött az orosz hadseregnek. Hálából 1849. augusztus 22-én Paszkievics Ferenc Józseftől megkapta a Katonai Mária Terézia-rend nagykeresztjét, 1849. december 31-én pedig Haynauval együtt Pest díszpolgára lett.

960.jpg
 

  1850. január 22-én I. Miklós cár elrendelte, hogy készítsenek egy a magyar forradalom és szabadságharc leverésének emléket állító érmet. A szentpétervári verde az év májusa és augusztusa között 213593 darab érmet gyártott le belőle, és 212330-at ki is osztottak ezekből. Az érem előlapján ószláv írással olvasható a körirat: С НАМИ – БОГЪ. РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ И ПОКОРЯЙТЕСЯ (Velünk az Isten, értsétek meg emberek és hódoljatok be) Középen kétfejű orosz sas szerepel, hasán a Szent György-címerrel. Felette korona látható és Isten mindent látó szeme sugarakkal. A hátoldalon cirill betűkkel ЗА/ УСМИРЕНIЕ/ ВЕНГРIИ/ И/ ТРАНСИЛЬВАНIИ/ 1849 (= A magyarországi és erdélyi rendteremtésre, 1849) szöveg olvasható. Az éremnek létezik 29 mm-es és 26 mm-es átmérőjű változata. Minden, a hadjáratban részt vevő katona kapott egyet ebből a fülezett éremből, amelyet a kombinált András - Vlagyimir szalaggal a mellkason viseltek. Ugyanezt az érmet kapták meg a hadműveletek kiszolgálásában részt vevő papok, tisztviselők és az egészségügyi személyzet. A tábornokok és a magasabb rangú katonatisztek azonban ennél reprezentatívabb érmet igényeltek maguknak.

1141.jpg


  Így született meg Fjodor Petrovics Tolsztoj (1783-1873) tervei alapján Alexander Ljalin (1799-1861) vésnök munkája nyomán az a nagyméretű – 65 mm átmérőjű - érem, amelyet a tábornokok, főtisztek és tisztek mellett a magas beosztású, a hadműveletek logisztikájában szerepet vállaló tisztviselők kaptak meg. Az érem előlapjára a kisebb érem körirati szövege került és megmaradt a sugaras Isten szeme motívum is. Középre azonban egy allegorikus jelenetet véstek: a koronás kétfejű orosz sas háromfejű sárkánnyal, a szláv mitológiából ismert Zmej Gorinyiccsal küzd. (Utalás Szent Györgynek, Oroszország védőszentjének a sárkány – azaz a pogányság – feletti győzelmére.) A hátlapon itt is szöveg szerepel: Российское/ победоносное войско/ поразило и усмирило/ мятеж / в Венгрии и Трансиьвании/ в 1849 году (Az orosz győztes hadsereg legyőzte és elfojtotta a lázadást Magyarországon és Erdélyben 1849-ben).
Az éremnek ismeretes bronz, ezüst, és aranyozott ezüst változata. A bronz érmék a tiszteknek, az ezüst érmék a főtiszteknek, az aranyozott ezüstök a tábornokoknak jártak. (Ilyen, 123 g-os, 65 mm átmérőjű darab látható a Huszár Lajos Éremtár gyűjteményében is.)
  Ejtsünk néhány szót az utóbbi érem alkotóiról is. Fjodor Petrovics Tolsztoj negyven éven át volt az Orosz Művészeti Akadémia alelnöke. Művei, akár akvarellekről, akár domborművekről vagy éppen érmekről van sző, a hűvös és gazdaságos klasszicizmus jegyében születtek. Az 1813-as lipcsei csata után kezdte el 19 darabból álló éremsorozatát, mely a napóleoni háborúk nagy csatáit örökíti meg. Ez nagy hírnevet szerzett neki nemcsak Oroszországban, hanem külföldön is. Szinte valamennyi európai képzőművészeti akadémia a tagjává választotta. 1820-tól kezdve alkalmazta neoklasszikus technikáját, melynek lényege a nyers vázlat utáni árnyékolás.
  Alexander Ljalin Tolsztoj tanítványa volt. 1834-től kezdve több közös munkája volt mesterével. Ilyenek voltak a Napóleon elleni honvédő háborút vagy a perzsák elleni háborút megörökítő érmek, valamint a fent bemutatott, magyarországi és erdélyi rendteremtésre készült érem is. Ljalin 1851-ben lett a szentpétervári verde fővésnöke, majd 1853-ban az Orosz Művészeti Akadémia professzorává választották. Ezen intézményben haláláig tanított.