Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. március - Overijssel magyar típusú dukátja

2010.05.27

A hónap érme: Overijssel tartomány magyar típusú dukátja 1582 után

 


150.jpg

 

  A pénzverés történetében gyakran előfordul, hogy bizonyos népszerű pénzfajok, melyek a nemzetközi pénzforgalomban nagyobb szerephez jutottak, különböző helyeken utánzásra találtak. Nem kell messzire mennünk, hogy ezt igazolhassuk, hiszen Károly Róbert jól ismert első aranyforintjai is tökéletesen utánozták a firenzei fiorino d'oro külső képét, sőt a finomság tekintetében is követték az itáliai példát. A magyar aranyforint évszázadokon át megőrizte finomságát, és ez magyarázza azt, hogy a vele egyenértékű velencei dukáthoz hasonlóan az értékpénz szerepét töltötte be. A népszerűségének egyenes következménye az, hogy utánozták is a magyar aranyforintot.

  A magyar típusú utánveretek klasszikus ideje a XVI-XVII. század évtizedei, de szórványosan ismeretesek korábbról is ilyenek (Salzburg, Gorizia, XIV. század), a legkésőbbiek pedig Livorno(1691) és Emden (1694) dukátjai. Területi eloszlás tekintetében három gócpont figyelhető meg, ahol tömegesebb verést ki lehet mutatni: az osztrák tartományok, Észak-Itália és Németalföld.

  Az utánveretek igen változatos formában követik a magyar mintaképet. Van, amikor csak az egyik éremképhez szolgál mintául az aranyforint. Ez legtöbbször a Madonna vagy Szent László alakját jelenti. Előfordul olyan is, hogy az éremképet nem utánozzák, viszont a feliratok valamilyen határozott formában utalnak arra, hogy e pénzek a magyar mintát kívánják követni. A legtökéletesebb utánveretek azonban azok, ahol az elő- és hátlapi éremképet, sőt a körirat is átveszik a magyar aranyforinttól. A most bemutatott németalföldi dukát e csoportba tartozik

  Oberyssel (mai nevén Overijssel) németalföldi tartományban a spanyol uralom után 1582-ben a régi spanyol pénzverde tartományi verdévé alakult át, és itt kerültek kiverésre többek között magyar mintájú aranypénzek is „hoongarse dukaat" néven. Ezek veretése azonban nem sokáig tartott, mert a tartományok rövidesen áttértek előbb a spanyol mintájú, utóbb a nemzeti jellegű dukátok verésére. A magyar mintájú veretek keltezés nélküliek és - mint ahogy már utaltunk rá - tökéletesen követik mindkét éremképükkel a magyar mintaképet.

  Az előlapon a MON.OR.TRAN-ISL.VA.VNG* szöveg olvasható a köriratban, ez feloldva: Moneta ordinum Transissulaniae valoris Ungariae = Overijssel magyar mintára kibocsátott pénze. Szent László teljes alakos képe látható itt páncélban, jobbjában alabárddal, baljában országalmával. Alul a köriratban címerpajzson oroszlán található. (Az oldalra néző ágaskodó oroszlán a legtöbb németalföldi tartomány címerében, így Overijsselében is szerepel) A hátlap körirata PATRON A*-*VNGARIE., azaz Magyarország patrónája. A félholdon trónoló koronázott Madonna, jobb karjában Jézussal a magyar aranyforintok Mátyás óta szokásos éremképe. További „megtévesztést" szolgáló elem az, hogy a hátlapi köriratba alul két keresztbe tett horgas botot helyeztek el, ami Nagyszeben város két keresztbe rakott kardot ábrázoló címerére emlékeztet. Ez a négy overijsseli magyar mintájú dukáttípus közül a magyar aranyakat legtökéletesebben utánzó típus. (Létezik egy horgas botos, két horgas botos és két keresztes, valamint horgas bot nélküli változat.)

  Az, hogy a megtévesztés szándékával készültek volna ezek a magyar mintájú dukátok, aligha feltételezhető. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy készítőik eljátszadoztak azzal az érdekes ténnyel, hogy a tartomány és Erdély latin neve igen hasonlít egymáshoz (Transissulania - Transilvania), csak a rövidítéseket megfelelően kiegészítve kapjuk meg a körirat valós szövegét. Ez az oka annak, hogy az előlapi rövidítést a régebbi irodalom gyakran - és tévesen - Erdélyre oldotta fel, és ezeket az utánvereteket erdélyi vereteknek tekintette.