Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. január - I. Ferdinánd ezüst csegelye

2010.05.27

A hónap érme: I. Ferdinánd ezüst csegelye 1551-ből

 


922.jpg

 

  I. Ferdinánd 1551-ben készült ezüst csegelyét (négyszögletű érmét) tartják az első erdélyi emlékéremnek. Ezt a király „erdélyi látogatása" alkalmából verték, amikor Martinuzzi (Fráter) György politikai és diplomáciai mesterkedéseinek eredményeképpen Izabella és a kiskorú János Zsigmond átadta a trónt Ferdinándnak, és öt évig tartó Habsburg uralom következett Erdélyben. György barát jutalmul az erdélyi vajda és az esztergomi érsek címét, valamint a bíbornoki kalapot kapta meg.

  Az 1551. július 19-én Izabella királyné által Gyulafehérvárott aláírt megállapodás, melyben lemond Erdélyről és fia, II. János trónigényéről, önmagában még nem jelentette azt, hogy Ferdinánd számára a terep végképp elő van készítve Erdélyben. A király által felhatalmazott Castaldo generális ezért 8 ezer fős sereggel vonult be az országrészbe. Annál is inkább szükség volt erre, mert a török hűbéres havasalföldi és moldvai vajdák seregeikkel betörtek Erdélybe és már készülőben volt Szokollu Mehmed ruméliai pasa serege is, hogy megbüntesse a Ferdinándhoz szegődött Fráter Györgyöt. Castaldo zsoldosai Báthory és Nádasdy magyar seregeivel együtt ekkor még sikeresen foglalták vissza Lippát, Fráter György viszont szabad elvonulást engedélyezett a török helyőrségnek. Ez lett a barát veszte. Ferdinánd ugyanis ezt árulásként értelmezte és Alvinc várában meggyilkoltatta őt. A két országrész egyesítésének kísérletét viszont a következő évben újabb megtorló hadjárat követte a török részéről, aminek következtében egy sor vár - többek között Veszprém, Temesvár, Drégely és Szolnok - török kézre került. Ferdinándnak pedig nem sikerült megtartania Erdélyt, 1556-ban seregei végképp kiszorultak onnan.

  A fentiekből is látható, hogy Erdély viszontagságos helyzete miatt Ferdinándnak személyesen megjelennie ott ebben az időben nem lett volna bölcs dolog. Épp ezért a csegely szövege, mely szerint azt a király „erdélyi látogatása" alkalmából verték, félrevezető. Valójában Ferdinánd csak jelképesen, katonái és megbízottjai révén volt jelen Erdélyben.

  Ezek után lássuk az érem leírását. A négyszögű veret előlapján a rajzos, inkább egysíkú, mint térhatású reneszánsz portré a német minta helyi átvételére utal, ezt hangsúlyozza az arcképet közrezáró levéldísz is. Az előlapi szöveg hű az alkalomhoz: SVB VMBRA ALARVM PROTEGE NOS = „Szárnyaid árnyával oltalmazzál bennünket". Így esdekel az alkotó Ferdinánd királyhoz, s a hátlapot hét sorban betöltő szöveg - PATERNA REGIS FERDINANDI PII VISITATIO TRANSYLVANIAE REGNI SVB ANNO MDLI = „Kegyes Ferdinánd király atyai látogatása Erdélyországban az 1551. évben" - is erről az eseményről szól. Az előlapon szereplő jelmondat a Bibliából származik (Zsoltárok könyve 17:8), és  a spanyol „katolikus királyok" (II. Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella) pénzein fordul még gyakran elő. A Spanyolországban született, spanyol anyanyelvű, s anyai nagyapja nevét öröklő Ferdinánd esetében a spanyol uralkodóknál szokásos jelmondat egyáltalán nem meglepő. Ugyanakkor nem tudjuk, hogy az érem Ferdinánd megrendelésére, vagy tőle függetlenül készült. Az utóbbi esetben - amit erősít az a tény, hogy Ferdinánd tényleges erdélyi látogatására nem került sor - az uralkodó valamely spanyol kapcsolatokkal bíró emberét (akár Castaldót) sejthetjük az érem létrejötte mögött.