Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. május - Selmecbányai rézpoltura

2010.05.27

A hónap érme: Selmecbányai rézpoltura 1702-ből

 

 320.jpg

 

  A XVII-XVIII. század fordulóján I. Lipót uralkodása idején többféle "rézpénz" jelent meg Magyarországon. Ezek a kor aranyon és ezüstön alapuló pénzrendszerébe természetesen csak mint pénzhelyettesítő eszközök, azaz pénzjegyek illeszkedhettek. Funkciójuk szerint azonban meglehetősen különböztek egymástól. Voltak köztük bányapénzek, szükségpénzek és váltópénzek. 

  A legrégibb típus a bányapénzeké. Ezek a hátlapjukon bányász-szimbólumot viselő rézpénzek a többi rézpénz elődeiként is értelmezhetők. A bányamunkások bérének kiegyenlítésére, a bányaüzemek által fönntartott élelmezési üzletekben fizetőeszközül, továbbá egyes munkateljesítmények igazolására, esetleg a szállított anyag átvételének elismerésére szolgáltak. Végső céljuk tehát az volt, hogy pénzértéket képviseljenek, folyópénzre beváltassanak, illetve, hogy fizetésre szóló igényeket igazoljanak. A korábbi szakirodalom a rézpolturákat is valamiféle bányapénznek tartotta, Szemán Attila kutatásai nyomán azonban ma már tudjuk, hogy nem illenek ebbe a kategóriába.

  Ezeket a rézpénzeket 1695-től 1703-ig verték Körmöcbányán és Kassán. A numizmatikában elfogadott elnevezésük selmecbányai és kassai rézpoltura. Az alsó-magyarországi (bányavidéki) és felső-magyarországi (szepesi) kamarák központjai bocsátották ki őket felváltva, az uralkodó, I. Lipót nevében. Ezért előlapjukon a koronás L betű, hátlapjukon a két kamarai központ nevére utaló monogram (CS = Camera Schemnicium és MC = Moneta Cassoviensis) látható. Bár területi korlátozás nem vonatkozott rájuk, elsősorban az ún. alsó- és felső-magyarországi bányavidéken terjedtek el. Ennek magyarázata, hogy nagyobb mennyiségű bérből és fizetésből élő lakosságot csak a bányászok képeztek ekkor az országban, s a rézpolturákat az ő számukra adták ki.

  Nem tekinthetők ezek a rézpénzek „bányaüzemi vagy bányavárosi szükségpénznek" sem - mint ahogy azt korábban Gohl Ödön határozta meg - épp a fentebb említett területi korlátozás hiánya miatt. (Selmecbányán kívül Besztercebányán és Tiszolcon is használták ezeket.) De nem tudunk a rézpolturák esetében sem időbeli korlátozásról, sem kibocsátásuk idejében tett beváltási kötelezettségükre vonatkozó ígéretről, amik pedig a szükségpénzek fontos ismérvei. A bécsi levéltárakban kutató Takáts Sándor mutatott rá arra, hogy az ezüsthiány, valamint a spanyol örökösödési háború elviselhetetlen terhei miatt kialakult pénzhiány pótlására, felsőbb utasításra verette a kamara a nagy mennyiségű rézpénzt. Bár a kibocsátást bevezető rendeletet eddig nem sikerült megtalálni, a rézpénzekkel kapcsolatos iratokból teljesen világos, hogy azok forgalmi pénzként, egy poltura értékben forogtak.

  A rézpolturákat tehát réz váltópénzként bocsátották ki, csak éppen nem tartották be az azok használatára vonatkozó szükséges mennyiségi korlátozást. Túl nagy haszonhoz szerettek volna jutni a rézpolturák kibocsátásából, nyakló nélkül verették őket, s ennek következtében teljesen elértéktelenedtek. Bukásukhoz nagymértékben hozzájárult az, hogy a kamara az adót továbbra is csak ezüstpénzben fogadta el. A helyzet irányítása tehát kicsúszott az irányítók kezéből. A későbbiekben aztán ezt a fiaskót a Habsburg-kormányzat megpróbálta összemosni a Rákóczi-féle kuruc rézpénzek szintén siralmas bukásával. A továbblépés egyetlen útja azonban - Európa többi államához hasonlóan - továbbra is a réz váltópénz - a szabályok betartása melletti - alkalmazása volt. Ezért, állandóan foglalkoztak a réz váltópénzek ismételt bevezetésével. Ez viszont csak 1760-ban Mária Terézia által valósult meg.