Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. január - Emlékérem a gyulafehérvári erőd építésére

2010.05.27
Carl Josef Hoffmann: A gyulafehérvári erőd építésére készített emlékérme 1714-ből

   Az erdélyi éremverés a 18. század első felében nemcsak tartalmilag, de stilisztikailag is igen változatos. Az Erdélyben alkotó művészek három eléggé elkülönülő stíluskört képviselnek: az itáliai, az osztrák-német és a jellegzetesen erdélyi barokk művészetet. Az 1727-ben Bécsben megalakult Vésnökakadémia első igazgatója a nápolyi származású Antonio Maria Gennaro volt, aki 1744-ben bekövetkezett haláláig igencsak erős hatást gyakorolt az akadémián végzettek stílusára. Az itáliai vésnökök darabosabb képalakításának viszont kevés nyomát találjuk az erdélyi vésnökök finomabb mívű munkáin. Ezek az erdélyi művészek inkább osztrák hatásokon nevelődtek. Így Carl Josef Hoffmann-nak, az 1713-ban alakult és azután egyedüliként működő erdélyi verde fővésnökének emlékérmei a 17. századi osztrák éremművészet jellemző vonásait közvetítik, elsősorban a rajz aprólékos, finom vonalú kidolgozásával.

 

931.jpg

 

   E vonások a művésznek a gyulafehérvári erőd alapkő-letételére készült emlékérmén is megfigyelhetők. Az érem előlapján Pallasz Athéné páncélban és sisakkal látható, kezében lándzsa és a Steinville család címere. Az istennő hegyen áll, balra tőle bányamunkások dolgoznak. Az előlapon szereplő latin nyelvű szöveg fordítása: Steinville István Károly, a szent császári felség hadi tanácsosa, a lovasság tábornoka, a vértesek ezredese és erdélyi főparancsnok. Fáradságos munkájával Gyulafehérváron megkezdődött a bányahivatal és nemsokára az erőd építése. Az előlapon szereplő alak, a balra felfelé tekintő, szinte kőbe faragottnak tetsző Pallasz Athéné jellegzetes Hoffmann figura. Az ugyancsak általa készített Steinville-emlékérem portréja vagy a Pragmatica Sanctio-t megörökítő emlékérem alakja is hasonló kompozíciójú, mind ugyanazt a fegyelmezett szerkesztést mutatja.

   A hátlapon Gyulafehérvár várának képe látható. Félkörben és a szelvényben ugyancsak latin nyelvű szöveg olvasható, melynek jelentése: Abban az évben, amelyben a tábornok főhadparancsnok volt Erdélyben, megalapíttatott Steinville által az ország fővárosa, Gyulafehérvár alapkövének letételével, s aki (Steinville) most készül újjáépíteni Déván a dáciai romokat, s ezt Csíkszereda is helyesli. A szöveg Gyulafehérvár 1714-15-ben folyt erődítési munkálataira utal, melyek révén a város (akkori német nevén Karlsburg) teljesen átépült. De nemcsak az. Ugyanezen időszakban épült újra Steinville tervei szerint Erdélynek igen sok régi kisebb erőssége is, mint a dévai, a szamosújvári és a fogarasi vár, vagy éppen a szövegben is említett csíkszeredai Mikó várkastély.

   Az érem hátlapján látható várábrázolás sokmindent elárul a művészről. A világos, szimmetrikus síkokra épített véset, a mértanias kiképzés és az éremkép levegős szerkezete Hoffmann egyensúlyra törekvő művészetét dicsérik. Az, hogy az alkotó is elégedett volt művével, mutatja, hogy a hátlapi kompozíciót egy másik, kisebb méretű, szerényebb előlapú, a tízdukátos mintájára készült aranyérmére is átvitte. Ennek ezüst leverete egyébként ugyancsak megtalálható a Huszár Lajos Éremtárban.