Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2009. február - Barcsai Ákos tallérja

2010.05.27
 
A hónap érme: Barcsai Ákos tallérja 1660-ból

 

  Az 1657. évi Lengyelország elleni hadjárat az oszmán megtorlás mellett súlyos belpolitikai válságba is sodorta Erdélyt. A Porta ugyanis II. Rákóczi György letételét parancsolta meg az országnak, és maguk az erdélyi rendek is Rákóczi eltávolítását kívánták A Rákóczi fejedelem helyére a Porta által kijelölt személy Barcsai Ákos volt (1610-1661), aki már Bethlen Gábor udvarában feltűnt. I. Rákóczi György alatt katonaként és követként szolgált, amiért Déva várát kapta meg, majd 1653-ban a fejedelmi ítélőtábla elnökeként tevékenykedett. II. Rákóczi György helytartóként hagyta őt Erdélyben a lengyel hadjárat ideje alatt. Amikor 1658 októberében a Porta neki ajánlotta fel a fejedelmi széket, kénytelen volt elfogadni. Rákóczi kijelentette, hogy nem mond le a fejedelemségről, a törökök határozott parancsa ellenére sem. Barcsai próbálkozott megegyezni vele, de sikertelenül, miközben egy újabb fejedelemjelölt, Kemény János lépett a színre. Rákóczi halála (1660) után Barcsai lemondott a fejedelemségről, de ezzel sem hárította el feje fölül a veszélyt, mert Kemény János vetélytársát látva benne 1661-ben Görgényben elfogatta és megölette.

  Barcsai fejedelemként kitüntetett figyelmet fordított a pénzügyek intézésére, és ezek felügyeletét mindig saját kezében szerette összpontosítani. Pénzverésében főleg a nagy névértékekre helyezi a hangsúlyt, így leginkább aranyat veretett, kétszeres, háromszoros, ötszörös és tízszeres aranyforintot. Ezüstpénzei közül csak egy- és kéttalléros, valamint féltalléros ismeretesek. Uralkodása idején a kolozsvári és brassói pénzverdék mellé a segesvári is felzárkózik.

  A Barcsai Ákos rövid uralkodása alatt vert aranypénzek és tallérok lényegében a Rákóczi-veretek stílusát folytatják, de két sajátosság mindenképp említést érdemel. Az egyik a fejedelem-ábrázolás újszerűsége. Barcsai 1659-es tallérján jellegzetes, egyéni ízű arcképábrázolás vonja magára a figyelmünket. A ruházat egyszerűsége is eltér az elődök díszes öltözékétől. Ennek a pénznek a hátlapján jelennek meg először - a most már állandósuló nap-hold ábrázolást is beleértve - együttesen és rendezetten az erdélyi címerelemek. Az erdélyi országgyűlés egyébként ekkor, Barcsai Ákos fejedelemsége alatt, 1659-ben határozta meg először Erdély hivatalos címerét.

 

0188.jpg

 

  Az 1660-as szebeni veretű tallérokon még meglehetősen zsúfoltak a címerelemek, az ugyanebben az évben készült, itt bemutatott brassói veret hátlapján viszont már rendezettebb a címerelemek elhelyezése és a kartus is szabályos, szimmetrikus. Az erdélyi címeren jobbra fenn a nap és balra fenn a hold a székelyeket jelképezi. A jobbra lenn található hét bástya a szászokat, míg a balra lenn látható turulmadár a magyar nemzetet jelképezi. A címer közepén a Barcsai család címere látható: a koronára támaszkodó, kardot tartó, nyílvesszővel átlőtt kar. Az előlap körirata ACHATIVS BARCSAI D(ei) G(ratia) P(rinceps) T(ransylvaniae) PA(rtium) RE(gni) HV(ngariae) DO(minus) SI(culorum) CO(mes) (Barcsai Ákos Isten kegyelméből Erdély fejedelme, a Magyar Királyság részeinek ura és a székelyek ispánja).

  Barcsai Ákos 1659-es arcképes aranyforintjai és tallérjai után 1660-ra eltűnik az arcképábrázolás, helyét az előlapon - többnyire kartusokba foglalt - bibliai idézetek veszik át. Ez a másik sajátossága Barcsai pénzverésének. Az általunk bemutatott brassói veretű tallér hátlapján a köriratban a DE PROFUNDIS CLAMAMVS AD TE DOMINE (A mélységből kiáltunk hozzád, Uram!) olvasható. (Zsoltárok könyve 130:1 - az eredetiben clamavi = kiáltok) A körirat szövegét angyalfej zárja le. A kartusban egy másik bibliai idézet: SERVA NOS QVIA PERIMVS (Ments meg minket, mert elveszünk!) (Máté 8:25). A kartus alatt koronázott gyökeres fa látható, ez Brassó város címereleme. A C-B verdejegy ugyancsak a városra utal (Civitas Brassoviensis).