Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008. január - Zseton Pálffy Károly Jeromos tiszteletére

2010.05.27
A hónap érme:
Nyolcszögletű zseton Pálffy Károly Jeromos erdődi gróf tiszteletére 1787-ből

  

Éremtárunk 1124-es számmal jelölt darabja egy olyan magyar főúrhoz kapcsolódik, akiről ma már keveset hallhatunk, pedig a maga korában az egyik legtekintélyesebb arisztokratának számított az országban. Pálffy Károlyról ma már kevesen tudják, hogy a magyar irodalmi élet nélkülözhetetlen szereplője volt a 18. és 19. század fordulóján. Kazinczy Ferenc és Péczely József is mint a magyar irodalmi vállalkozások legfőbb pártfogóját említik őt. Jellemző módon Péczely amikor elkészíti Voltaire Henriade-jának fordítását, a Magyar Henriást, akkor az elsők között küldi el az akkor kancellári tisztet betöltő Pálffy Károlynak a kötet tiszteletpéldányát. A felvilágosodás korának több szabadgondolkodójához (Kazinczyhoz és Péczelyhez is) hasonlóan Pálffy Károly gróf is szabadkőműves volt. Olyannyira, hogy egy időben ő volt a magyar páholy nagymestere.

  Pálffy Károly 1735-ben született Bécsben Pálffy Miklós gróf országbíró és Althan Mária Anna grófnő fiaként. Gondos nevelésben részesült és államhivatali pályáját az alsó-ausztriai tartományi törvényszéknél kezdte. 1757-től mint császári és királyi tanácsos a későbbi II. József környezetéhez tartozott.. 1774-ben lett az udvari kamara alelnöke, emellett 1779-től Zemplén vármegye főispáni tisztét is betöltötte. 1780-ban mint királyi biztos jelent meg a  budai egyetem ünnepélyes felavatásán. II. József trónra lépése után pályája gyorsan emelkedett. 1783-ban már főudvarmester, 1787-től pedig Magyarország és Erdély udvari kancellárja. 1785 decemberében II. József hozzá írt levelében fejtette ki a magyarországi adóreformra vonatkozó terveit. 1789-ben a császár felszólítására javaslatot készített a kibontakozásra, amelyben a nemesi-nemzeti sérelmek okainak megszüntetése mellett foglalt állást.

 A ranglétrán való emelkedés kitüntetésekben is megmutatkozott. 1782-ben az Aranygyapjas Rendet, 1787-ben pedig kancellári kinevezésével együtt a magyar Szent István Rend Nagykeresztjét kapta meg. A bemutatott zseton ez utóbbi alkalomra készült. A nyolcszögletű érem előlapján a Pálffy család koronázott címere látható, a címerpajzs a láncon függő Aranygyapjas Renddel és a Szent István Renddel van körülvéve.

 

1124.jpg

  

Ejtsünk néhány szót a két érdemrendről. Az Aranygyapjas Rendet Jó Fülöp burgundi herceg alapította 1429-ben a Megváltó, Mária és Szent András tiszteletére, a keresztény hit és szentegyház védelmére, az erény és jó erkölcsök növelésére. A felvételnél eleitől fogva fő kellékek voltak: az előkelő nemesség és a kiváló szolgálatok. A nagymesterek a burgundi hercegek, később a spanyol királyok voltak. Amikor a Habsburg-ház spanyolországi ága 1700-ban kihalt, VI. Károly császár és V. Fülöp is magának követelte a rendtagok kinevezésének kizárólagos jogát. Az 1725-ös bécsi békében kötött egyesség szerint mindkét uralkodó gyakorolhatja a kinevezés jogát, de az osztrák rendház sohasem ismerte el a rend spanyolországi ágát s az ott történt kinevezéseket. Ausztriában fejedelmi személyek, s mindig katolikus főnemesek képezik a rend tagjait. A rend jelvénye: arany kosbőr, mely kékzománcos, lángokat szóró tűzkövön függ. Ez felett Ausztriában arany szalagon egy sárkányölő férfi s a szalag kanyargó végein, kékzománcos alapon e jelmondat áll: Pretium laborum non vile.

  A Szent István Rendet Mária Terézia 1764 május 5-én alapította. A Rend jelmondata: "Publicum meritorum praemium"(a köz szolgálatában szerzett érdemek jutalma).Az eredeti alapszabályban a rendnek 20 nagykeresztes, 30 középkeresztes és 50 kiskeresztes tagja lehetett. A nagykeresztesek kezdetben a rendi csillagot ruhájukra varrva viselték.

  Pálffy Károly 1791-ben Pozsony vármegye örökös főispánja lett. Amikor 1807-ben nyugalomba vonult, érdemei elismeréseképp az uralkodó birodalmi hercegi címmel ajándékozta meg. 1816-ban 81 éves korában halt meg Bécsben.